Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

 

Rekenregels IKB

In dit document worden de door de cao-tafel vastgestelde rekenregels aangegeven, die betrekking hebben op de onderdelen van het IKB in hoofdstuk 4 (IKB), hoofdstuk 5 (verlof) en hoofdstuk 6 (vakantiet...

Checklist IKB

In deze checklist staan per maand suggesties voor communicatie en uitvoering van het IKB. Bespreek de activiteiten in de organisatie, verdeel de taken, noteer wie wat oppakt en vink af wat...

stappenplan IKB: van keuzes maken tot keuzes verwerken

In dit stappenplan staan de stappen beschreven die doorlopen kunnen worden: vanaf het moment dat medewerkers zichzelf informeren tot het verwerken van de keuzes in de salarisadministratie.  

IKB en salarisadministratie

Hoe moet het IKB verwerkt worden in de salarisadministratie? De belangrijkste aandachtspunten staan in bijgaand document. De belangrijkste salarisverwerkers en administratiekantoren zijn door...

Stappenplan LBB voor werkgevers

Door de werkgever te nemen stappen voor de implementatie van het loopbaanbudget met links naar meer informatie.

Het jaargesprek over het loopbaanbudget

Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt aan de mogelijkheid om het loopbaanbudget gedurende een langere periode op te bouwen, is het voeren van een jaargesprek én het vastleggen...

Informatie voor de salarisadministratie

Bijgaand informatie over de verwerking van het loopbaanbudget in de salarisadministratie. Informatie hierover is ook terug te vinden onder de veelgestelde vragen en antwoorden.