Cao en juridische zaken

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Meer informatie Minder informatie

 

cao-tekst Individueel Keuzebudget (hoofdstuk 4)

De definitieve cao-tekst over het Individueel Keuzebudget (IKB). 

Loopbaanbudget: cao-tekst en toelichting

De nieuwe cao stelt duurzame individuele inzetbaarheid van werknemers centraal. Hieronder wordt verstaan dat elke werknemer in staat wordt gesteld om zijn of haar talenten optimaal te benutten,...

Hoofdstuk 3 van de CAO W&MD (loopbaanbudget)

In de afgelopen periode hebben cao-partijen met de Belastingdienst overleg gevoerd over de wijze waarop in de CAO W&MD het loopbaanbudget kan worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in...

Vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Hoofdstuk 3 van de cao (het loopbaanbudget) nader uitgelegd in de vorm van vragen en antwoorden.