Themaoverzicht

Benchmark

Ondernemerschap

Sinds 2011 vergelijken de leden van Sociaal Werk Nederland zich met elkaar op het terrein van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze Benchmark richt zich vooral op de bedrijfsvoering. Het doel ervan is drieledig: leren van elkaar, verbeteren door vergelijken en het bieden van een instrument voor verantwoording.
Daarnaast kunnen we als branchevereniging dankzij de Benchmark essentiële informatie over onze leden gebruiken bij de lobby en belangenbehartiging.

Nieuwsoverzicht

Voorlopige Brief op Maat over 2018 beschikbaar

Het rapport Voorlopige Brief op Maat 2019 over 2018 van de Benchmark Sociaal Werk staat klaar voor de leden die deze benchmark voor 16 juni hebben ingevuld en ingeleverd.

135

Vernieuwd preventieprogramma ZonMw 2019 t/m 2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’

ZonMw start vanaf 2019 met een geactualiseerde subsidieronde gericht op Preventie.

757

Elfde nieuwsbrief voor gemeenten van het CBS

De elfde Nieuwsbrief voor gemeenten van het CBS is verschenen.

430

Benchmark 2018 over 2017 is afgesloten, rapportages staan klaar.

Op 15 augustus was de deadline voor het invullen van de Benchmark Sociaal Werk. Ondertussen zijn controles uitgevoerd en zijn de gegevens aan het CBS doorgeleverd voor de leden die daar...

865

Nieuwe rapportage: Benchmark Jeugdhulp voor gemeenten

Het CBS heeft alle gemeenten bericht dat de Benchmark Jeugdzorg voor gemeenten nu live staat.

805

Halfjaarlijkse nieuwsbrief voor gemeenten van CBS

Mei 2018 is de nieuwe nieuwsbrief voor gemeenten van het het CBS gepubliceerd.

731

Rapportage Gemeentelijke Kenmerken gevuld met recente gegevens.

De rapportage op het benchmarkplatform (www.benchmark-sociaalwerk.nl, inloggen vereist) over gemeentelijke kenmerken is vernieuwd, met nieuwe, recente gegevens over 2016. Dit rapport toont van...

860

Reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen

Uitnodiging voor nieuwe partijen om zich aan te sluiten voor ontwikkeling van eenvoudige reviewsystematiek voor wijkvoorzieningen.

1294

Benchmark: nieuwe infographic geeft snel zicht op bedrijfsvoering

Trends uit de benchmark: kosten huisvesting en personele overhead dalen; en nieuw dit jaar: infographic voor snel inzicht over zes kernindicatoren. Straks ook handig in gemeenteraadsverkiezingstijd!

870

Definitieve rapportages Benchmark Sociaal Werk over 2016 staan klaar

De Benchmark Sociaal Werk 2017 over 2016 is half augustus afgesloten. Na enkele controles zijn nu de standaardrapportages beschikbaar. In de Brief op Maat wordt de eigen instelling vergeleken...

822
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten