Belangenbehartiging en profilering

Sociaal Werk Nederland behartigt de belangen van de branche. We beïnvloeden wetgeving en overheidsbeleid, zowel landelijk als lokaal. Zo nodig schakelen we relevante media in. Dan gaat het vooral om kwesties die belangrijk zijn voor de marktpositie van onze leden. Zij moeten hun maatschappelijke rol optimaal kunnen vervullen.
We analyseren politieke, ambtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. We voeren overleg met relevante partijen en sluiten namens de leden coalities met stakeholders. We dragen de visie van de branche ook uit op symposia, congressen en evenementen. De wisselwerking met de leden is daarbij essentieel, die houdt ons als Sociaal Werk Nederland én onze leden scherp.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

‘Overheidsfout bracht duizenden gezinnen in armoede’

21 maart 2023 | 1 minuut lezen

Zeven jaar geleden noemde de Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden. Rechters spreken van een buikpijndossier en Tweede Kamerleden trekken er herhaaldelijk over aan de bel: duizenden gezinnen die onder het bestaansminimum leven doordat regelingen van de overheid tegen elkaar in werken. Het probleem wordt maar niet opgelost. De maat is vol, en daarom vragen sociaal raadslieden hier wederom aandacht voor. Met succes.

Na een artikel in NRC Handelsblad op 28 februari jl. volgden Kamervragen namens maar liefst elf fracties. In een uitzending van Nieuwsuur gisteravond geeft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan “hard op weg te zijn naar een oplossing". De minister zegt toe dat er voor de zomer duidelijkheid komt over een nieuwe aanpak, waarbij gemeenten slachtoffers actief moeten opsporen en helpen. In de reportage van Nieuwsuur ook bijdragen van sociaal raadsman Maarten Bockting, sociaal raadsvrouw Chantal van Hulzen en André Moerman, voorzitter van de signalencommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland).

Update 29 maart: het aantal getroffen huishoudens blijkt bijna twee keer groter dan gedacht, zie kamerbrief en beantwoording Kamervragen door minister Schouten (vraag 16). Er worden 'structurele oplossingen' onderzocht en ook wordt gekeken naar compensatie van misgelopen toeslagen in eerdere jaren voor deze huishoudens. De minister zegt toe de Kamer vóór juni 2023 te informeren over de vorderingen.

Kijk hier de uitzending van Nieuwsuur terug (vanaf 10:40). Lees ook het nieuwsbericht op NOS.nl.

Lees ook het NRC-artikel Al jaren in armoede, door een fout van de overheid of beluister de podcast.

Gemeente Nijmegen deed onderzoek naar dit probleem binnen het Divosa-project Rechtshulp en sociaal domein. Lees hier het verhaal van sociaal raadsvrouw Chantal van Hulzen