Nieuwsbericht

Handreiking toekomstbestendig coronabeleid

15 juli 2022 | 2 minuten lezen

Dorps- en buurthuizen en jongerencentra vervullen een essentiële rol binnen onze samenleving. Het zijn plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien, elkaar steunen en steun kunnen ontvangen en hun hobby’s kunnen uitoefenen. Deze locaties zijn ook essentieel voor sociaalwerkorganisaties om hun activiteiten uit te voeren en ondersteuning te bieden. Het is dan ook van groot belang dat deze ontmoetingsplekken open blijven, juist ook in het geval van een opleving van het coronavirus.

Sectoren dragen zelf een grote verantwoordelijkheid om (preventieve) maatregelen en voorbereidingen te treffen en zo generieke overheidsmaatregelen te voorkomen. Daarom hebben Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) gezamenlijk een handreiking opgesteld, die is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze Handreiking Toekomstbestendig coronabeleid in dorps- en buurthuizen en (sociale) ontmoetingsplekken helpt vrijwilligers, uitbaters, eigenaren en besturen om op verantwoorde wijze de deuren open te houden als de coronasituatie verergert.

Vier (opschalings)stappen
In de handreiking worden vier (opschalings)stappen beschreven. De opstellers van de handreiking besluiten mede op basis van de adviezen van het RIVM wanneer welke stap van toepassing is. Een kort overzicht van de vier stappen:

  1. Hierbij is een aantal basismaatregelen van kracht zoals handen wassen, extra ventilatie en thuisblijven bij klachten.
  2. Bij deze stap worden extra maatregelen aanbevolen zoals een (mondelinge) gezondheidscheck en desinfectiemiddelen bij toegang. Ook het schrijven van een plan van openstelling is onderdeel van stap 2.
  3. In geval van escalatie naar stap 3 wordt het plan van openstelling van kracht. Verder geldt dan onder meer het advies om afspraken te maken met medewerkers en vrijwilligers over inzetbaarheid en preventief testen en het aantal deelnemers bij activiteiten te maximeren.
  4. Bij deze stap is de verwachting dat er weer generieke maatregelen vanuit de Rijksoverheid voorgesteld worden. In dat geval gaan de betrokken organisaties, net als eerder, in overleg met het Rijk om passende maatregelen te treffen.


Zelfregulatie en belang stappen volgen
Het kabinet heeft als uitgangspunt om de samenleving open te houden, ook in het geval van nieuwe oplevingen van het coronavirus. De overheid gaat hierbij uit van zelfregulatie en met deze handreiking willen wij hieraan als sector invulling geven. Door gebruik te maken van de adviezen in de handreiking is (aangepast) beleid en handhaving van gemeenten alleen in uitzonderlijke gevallen nodig. Dit maakt het extra belangrijk om de adviezen vanuit Sociaal Werk Nederland voor op- of afschaling van de stappen te volgen. Sociaal Werk Nederland benadrukt daarnaast dat contact en overleg met gemeente(n) en handhaving van belang blijft.

Op dit moment is stap 1 van kracht: houd de basismaatregelen in acht. Wanneer de situatie verandert, communiceren wij dit met onze leden via de website en via een e-mail naar de hoofdcontactpersonen.