Nieuwsbericht

Ruil je feestdag in de cao Sociaal Werk

1 juli 2024 | 2 minuten lezen

Heb je ooit gedacht aan het ruilen van een feestdag zoals Tweede Paasdag voor een dag als vandaag, Keti Koti? Dat kan! Met de cao Sociaal Werk kun je een officiële feestdag omruilen voor een andere dag die voor jou, vanuit je culturele of religieuze achtergrond, belangrijk is.

Het doel van deze regeling is om inclusie binnen sociaalwerkorganisaties te bevorderen. Door flexibiliteit te bieden in de viering van verschillende feestdagen, wordt er rekening gehouden met diverse culturele en religieuze achtergronden van werknemers. Lees hieronder hoe dit werkt en maak gebruik van deze mogelijkheid om je feestdag af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeur!

Feestdagen in de cao Sociaal Werk
In de cao Sociaal werk zijn de volgende dagen als feestdagen aangemerkt:
- Nieuwjaarsdag
- Tweede Paasdag
- Koningsdag
- 5 mei
- Hemelvaartsdag
- Tweede Pinksterdag
- Eerste en Tweede Kerstdag.

Omruilen van feestdagen: hoe werkt het?
Werknemers hebben de mogelijkheid om één feestdag om te wisselen voor een niet-wettelijke feestdag. Bijvoorbeeld een feestdag die hoort bij zijn of haar cultuur of religie. Cao-partijen willen hiermee werknemers de keuze bieden om een andere dag vrij te nemen dan in de cao genoemde feestdagen. Voor de omgewisselde feestdag gelden dezelfde afspraken als voor de feestdagen die hierboven staan.

Zo werkt het:

  • Bij het ruilen van een feestdag maak je samen met je werknemer afspraken op welke dag de werknemer dan wel werkt.  Op de gewenste feestdag is de werknemer vrij en worden de uren feestdagverlof ingezet. Als de organisatie volledig is gesloten op de dag waarop de werknemer wil werken dan kan, als het mogelijk is, thuiswerken een optie zijn.

Toevoegen van een feestdag
De werkgever kan in overleg met de OR of PVT een andere feestdag toevoegen of structureel een feestdag ruilen. Dit kan ook een lokale feestdag of een niet-christelijke feestdag zijn, zoals bijvoorbeeld het Leidens Ontzet.

Doorbetaling feestdagen
Voor elke feestdag die op een doordeweekse dag valt (maandag t/m vrijdag), krijgt de werknemer met een voltijd dienstverband 7,2 uur feestdagverlof. Voor werknemers die deeltijd werken, wordt dit verlof naar verhouding vastgesteld. Zie voor meer informatie over de berekening de Q&A van december 2023.

Hoe werkt de onregelmatigheidstoeslag bij het ruilen van een feestdag?
Werkt een werknemer op een feestdag die is omgeruild, dan bestaat er volgens de cao recht op ORT als er sprake is van een 24-uurvoorziening. In andere gevallen krijgt de werknemer alleen ORT als de werkzaamheden in opdracht van de werkgever worden uitgevoerd.

Op Keti Koti, een dag die symbool staat voor vrijheid en inclusie, benadrukken we het belang van deze regeling. Het omruilen van feestdagen is een stap naar een inclusievere werkomgeving waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt.

Vragen?
Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen via Juridische Zaken Online of via jzo-support@sociaalwerk.nl. Voor praktijkervaringen nodigen we je uit om een kijkje te nemen of een bericht te plaatsen op ons P&O platform. Dit platform is speciaal bedoeld voor P&O’ers om ervaringen en kennis met elkaar te delen over onderwerpen die jullie zelf aandragen.