Nieuwsbericht

“Het bewijs van ons rendement is geleverd”

3 juli 2023 | 3 minuten lezen

Op dinsdag 11 juli a.s. verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Vol handige tips en inspirerende praktijkvoorbeelden uit het land, in de geest van de landelijke akkoorden IZA, GALA en WOZO. Als tipje van de sluier delen we vandaag alvast de ‘Rendement Monitor Welzijn’, ontwikkeld door BindkrachtVHL en nu kosteloos te gebruiken door alle sociaalwerkorganisaties.

BindkrachtVHL in gemeente Vijfheerenlanden werkt sinds eind 2021 met Welzijn op Recept en Welzijn op Consult. Sindsdien is er een sterke verbinding ontstaan tussen zorg en welzijn. Dit levert de organisatie meer werk op, maar de financieringsstromen vanuit de zorgverzekeraar veranderen niet mee. Met de Rendement Monitor Welzijn bracht de organisatie de opbrengst van welzijn in kaart, als onderbouwing voor meer budget. De tool kan ook nuttig zijn voor transformatieprojecten vanuit IZA, WOZO en GALA.

“Door Welzijn op Recept voor huisartsen en Welzijn op Consult voor wijkverpleging is de visie op zorg en welzijn veranderd”, zegt directeur-bestuurder Saskia Smeenk. “Van ziekte of beperking naar wat wél kan. Zorg en welzijn kijken samen hoe we daar zinvolle invulling aan kunnen geven. Met onze sociaal werkers en vrijwilligers betekent BindkrachtVHL veel voor bewoners en zorgpartners in Vijfheerenlanden.”

Rendement in kaart
“Het succes van de samenwerking zit in het omdenken. Een dementerende oudere; is die het beste af in een verpleeghuis of kan hij nog thuis blijven wonen? Zo trainden een wijkverpleegkundige en ergotherapeut een dementerende bewoner in dat wat hij zelf nog kon, BindkrachtVHL keek mee wat familie en buren konden doen. Hierdoor was het mogelijk dat deze bewoner op een goede manier langer thuis bleef wonen.”

“Financiering van onze extra inspanningen is een behoorlijke zoektocht. Domeinoverstijgende taken krijgen we nog altijd niet gefinancierd. Daar willen we graag verandering in brengen, dus besloten we in 2022 ons rendement in kaart te brengen. Vanuit de gedachte: als de zorgverzekeraar ziet dat sociaal werk een bijdrage levert aan betaalbare en efficiënte zorg, zijn ze vast wel bereid om ons daarbij financieel te ondersteunen.”

Domeinoverstijgende taken krijgen we nog altijd niet gefinancierd

Meer dan cijfers
“We ontwikkelden de Rendement Monitor Welzijn om positieve effecten op de gezondheid van de inwoner in kaart te brengen. Inclusief de geschatte besparingen op zorg en ondersteuning. Aan de basis van de berekening ligt een maatschappelijke prijslijst, waarin we de kosten vanuit de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet meenamen. Deze prijslijst stelden we samen met Buurtwerk Dordrecht, en waar nodig specificeerden we naar de lokale situatie.”

“Een van onze vrijwilligers programmeerde de monitor, een projectleider hielp de welzijnscoaches bij het invullen van de vragenlijst. Het kostte niet meer dan een kwartier per traject, met een beetje handigheid. Zo hebben we een jaar lang onze trajecten bijgehouden. Ook interviewden we wijkverpleegkundigen en huisartsen. Per traject wordt gemiddeld 2.000 euro bespaard op de Wmo, Wlz en Zvw. Ook is de Positieve Gezondheid op vijf van de zes dimensies gestegen: twee punten op een tienpuntsschaal. Uit gesprekken met zorgverleners kwam naar voren dat zij zich ontzorgd voelen en zich weer kunnen richten op hun eigen werk. Het bewijs van ons rendement is daarmee geleverd. Toch worden we nog altijd niet vanuit de zorgverzekeraar gefinancierd. Dat is best frustrerend.”

Landelijke businesscase
“We stellen de Rendement Monitor Welzijn nu kosteloos beschikbaar aan alle sociaalwerkorganisaties. ICT-bedrijf AdSysCo host de monitor gratis. Als organisatie heb je de beschikking over je eigen data. Je kunt er dus zelf analyses mee doen. Hoe meer data er beschikbaar komt, hoe beter. Dan kunnen we misschien zelfs landelijk het rendement van welzijn in kaart brengen.”

Lees ook deze tussenrapportage. Neem voor meer informatie contact op met Saskia Smeenk, directeur-bestuurder BindkrachtVHL.

Eerder kon je al lezen over het multifunctionele wijkcentrum De Roef in Harderwijk, het initiatief WachtKracht voor mensen op de ggz-wachtlijst en het vernieuwende woonzorgconcept Samen thuis uit Breda. Deze en meer inspirerende praktijkvoorbeelden vind je in de online ideeënbundel ‘Beproefde formules, gedurfde experimenten’ die op 11 juli a.s. verschijnt. Houd onze website in de gaten!

Bezoek voor het laatste nieuws ook de themapagina landelijke akkoorden.