Welzijn op Recept

Welzijn op Recept

Veel mensen die in de spreekkamer van de huisarts komen, hebben klachten waarvan de oorzaken en oplossingen buiten het medische domein liggen. Denk aan chronische stress en slaapproblemen omdat je niet weet hoe je de huur moet betalen, of somberheid door het verlies van je baan of een dierbare. Welzijn op Recept en vergelijkbare initiatieven met een andere naam, zijn erop gericht om de verwijzingen tussen zorg (huisartsen, POH’s maar ook wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten) en welzijn/sociaal werk te versoepelen. Zodat mensen met psychosociale klachten snel de juiste zorg en ondersteuning ontvangen. Het kan ook een besparing opleveren van 5 tot 10 procent op zorgkosten.

Welzijn op Recept wordt inmiddels in meer dan 170 gemeenten uitgevoerd door één of meerdere huisartsen, en ook veel leden van Sociaal Werk Nederland zijn hierbij betrokken.

Sociaal Werk Nederland heeft in 2023 een kernteam geformeerd op dit onderwerp, met als doel zowel het aantal doorverwijzingen naar sociaal werk te laten toenemen als het  aantal sociaalwerkorganisaties dat actief meedoet aan Welzijn op Recept. De drie focusthema's van het kernteam zijn werken aan kwaliteit; storytelling en positionering; en impactmeting.

Let op: (financiering van) Welzijn op Recept valt binnen de scope van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarin het rijk, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe preventief gezondheidsbeleid duurzaam kan worden versterkt. De laatste stand van zaken vind je op de themapagina GALA.

Meer over Welzijn op Recept

Heb je vragen of wil je deelnemen aan het kernteam Welzijn op Recept, neem dan contact op met Truus van Tiggelen.

Kijk ook op de website van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.