Welzijn op Recept

Welzijn op Recept

Veel mensen die in de spreekkamer van de huisarts komen, hebben klachten waarvan de oorzaken en oplossingen buiten het medische domein liggen. Denk aan chronische stress en slaapproblemen omdat je niet weet hoe je de huur moet betalen, of somberheid door het verlies van je baan of een dierbare. Welzijn op Recept en vergelijkbare initiatieven met een andere naam, zijn erop gericht om de verwijzingen tussen zorg (huisartsen, POH’s maar ook wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten) en welzijn/sociaal werk te versoepelen. Zodat mensen met psychosociale klachten snel de juiste zorg en ondersteuning ontvangen.

Welzijn op Recept wordt inmiddels in meer dan 145 gemeenten uitgevoerd door één of meerdere huisartsen, en ook veel leden van Sociaal Werk Nederland zijn hierbij betrokken.

Let op: (financiering van) Welzijn op Recept wordt in 2023 onderdeel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarin het rijk, gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken over hoe preventief gezondheidsbeleid duurzaam kan worden versterkt. Lees hier de laatste stand van zaken (februari 2023).

Meer over Welzijn op Recept

Neem voor meer informatie contact op met Truus van Tiggelen.

Kijk ook op de themapagina Samenwerken in de wijk en op de website van het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.