Nieuwsbericht

WachtKracht: eerste hulp voor mensen op de ggz-wachtlijst

19 juni 2023 | 3 minuten lezen

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Boordevol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden uit het land, in de geest van de landelijke akkoorden IZA, GALA en WOZO. Als voorproefje vandaag het initiatief WachtKracht uit Zwolle, waarin mensen op de wachtlijst van de ggz worden ondersteund bij hun herstel. Annemarie van der Kolk, manager bij WerV, vertelt hoe het werkt.

De aanleiding: wachtlijsten in de ggz

“WerV is onderdeel van de sociaalwerkorganisatie van de Dimence Groep en vormt een brug tussen mensen met een ggz-achtergrond en de maatschappij. Vanuit de denkwijze van Positieve Gezondheid van voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber brengen wij iemands leefgebieden in kaart en helpen we diegene om in het dagelijks leven te functioneren. De laatste jaren zagen we dat de maximaal aanvaardbare wachttijden voor mensen die zich via de huisarts aanmelden bij de ggz, vaak niet worden gehaald. Voor de doelgroep een vervelende periode, waarin problemen vaak verergeren en eenzaamheid en andere klachten toenemen.”

Het idee: WachtKracht
“Voor WachtKracht hebben we ons laten inspireren door de methodiek van Welzijn op Recept. WachtKracht is een soort eerste hulp voor mensen op de wachtlijst. Via een verkennend gesprek kijken we welke problemen iemand ervaart en hoe we die samen kunnen oplossen. Vaak bieden voorzieningen binnen het sociaal domein uitkomst, maar vinden mensen het om verschillende redenen moeilijk om hiervan gebruik te maken. Wij proberen die drempels voor ze weg te nemen, zodat de wachttijd geen verloren tijd is.”

Het resultaat: blije mensen en verwijzers
“Vanuit het Netwerk tijdige en passende mentale zorg Zwolle startten we WachtKracht in 2022 in Zwolle. De resultaten zijn positief. We zeggen weleens gekscherend dat we moeten oppassen voor wachtlijsten voor WachtKracht. De mensen die we begeleiden, zijn blij met het initiatief. Zoals iemand waarbij bleek dat durven uitkomen voor zijn geaardheid een groot struikelblok vormde. Samen met een vrijwilliger van WachtKracht bezocht die persoon de GayPride. Ook sloot hij zich met behulp van de medewerker aan bij het CoC. Vervolgens bleek een GGZ-behandeling niet meer nodig en kon de persoon van de wachtlijst. Een ander succes is dat ook doorverwijzers de meerwaarde zien van WachtKracht. Daardoor kunnen behandelaars doen waar ze goed in zijn: behandelen.”

Door klein te beginnen, maakten we snel resultaten zichtbaar

De formule: niet praten, maar doen
“Belangrijk voor het succes is dat we gewoon aan de slag zijn gegaan. Door klein te beginnen, maakten we snel resultaten zichtbaar en werden we een soort ambassadeur van ons eigen project. We verbonden ons eerst aan een wachtlijst die veel te lang was en zochten manieren om aanvullend te werken op de behandelaars. Dat werkte. Behandelaars waardeerden onze aanpak met een 4,5 op een schaal van 5.”

Het grootste succes: domeinoverstijgende financiering
“Het hogere doel van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is domeinoverstijgende samenwerking. Maar er was nog geen sprake van domeinoverstijgende financiering. De raad van bestuur van de Dimence Groep besloot daarom het eerste jaar te financieren, met als opdracht in die periode te zoeken naar andere fondsen. Vanaf het begin brachten we ons project onder de aandacht bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Zwolle. Ik vind het een groot succes dat we van deze twee partijen inmiddels daadwerkelijk domeinoverstijgende financiering krijgen voor WachtKracht Zwolle. Nu kunnen we een gedegen effectmeting opstarten. Daarnaast willen we een verbinding aangaan met huisartsen. Die kunnen straks direct naar ons verwijzen voor een intake.”

De onderlinge chemie: samen leren en verbeteren
“In Zwolle zijn we WachtKracht gestart met Prisma Psychologie en PsyQ. Samen hebben we ook de financiering aangevraagd. Het is bijzonder dat de deelnemende partijen veel van elkaar leren. We denken bovendien allemaal in het belang van de doelgroep, door zo veel mogelijk mensen te bereiken en niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Inmiddels werken er twee beroepskrachten bij WachtKracht – en ook voor hen is het leuk om samen te ontwikkelen en te leren.”

Vorige week kon je lezen over De Roef, het vernieuwde wijkcentrum in Harderwijk waarin wordt samengewerkt vanuit het concept Positieve Gezondheid. Meer inspirerende praktijkvoorbeelden vind je in de online ideeënbundel ‘Beproefde formules, gedurfde experimenten’ die begin juli verschijnt.

Bezoek voor het laatste nieuws ook de themapagina landelijke akkoorden.