Nieuwsbericht

Wijkcentrum nieuwe stijl in Harderwijk: “Het werkt heel goed dat je in één gebouw zit”

12 juni 2023 | 2 minuten lezen

Begin juli verschijnt de online ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten. Boordevol handige tips en sterke praktijkvoorbeelden uit het land, in de geest van de landelijke akkoorden IZA, GALA en WOZO. Als voorproefje vandaag alvast een mooie casus uit Harderwijk, waar een verouderd wijkcentrum is omgetoverd tot kloppend hart van de buurt.

Sinds 1977 staat in de wijk Stadsweiden in Harderwijk wijkcentrum De Roef. Het gebouw was sterk verouderd en de gemeente wilde meer verbinding met de wijk. Drie partijen namen het voortouw: de huisarts (die uit haar praktijk groeide), welzijnsorganisatie Zorgdat en een door de gemeente aangestelde projecttrekker, die tevens een actieve wijkbewoner is. Samen gingen zij in 2019 aan de slag met de doorontwikkeling van het wijkcentrum naar een ontmoetingsplek waar verenigingsleven, zorg en welzijn onder één dak samenkomen. In oktober 2022 is het nieuwe MFC De Roef geopend.

Doorverwijzen naar de dansclub
Alle betrokkenen werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. “We zijn heel blij dat dit model is omarmd door alle partijen,” vertelt directeur Carla Venema van Zorgdat. “Het biedt een gedeeld waardensysteem. Welzijn kan op vijf van de zes leefgebieden van Positieve Gezondheid iets voor mensen betekenen.” Partners binnen MFC De Roef weten elkaar snel te vinden om inwoners de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Zo verwijzen de huisarts (via Welzijn op Recept), fysiotherapeut en diëtiste actief naar de welzijnscoaches van Zorgdat. Maar de huisarts kan ook doorverwijzen naar de dansclub elders in het wijkcentrum, of even met een patiënt meelopen naar het Financieel Trefpunt. Er wordt samen gekookt, gesport en gezongen.

De mix van mensen die komen met een doel en mensen die komen voor de gezelligheid maakt de plek laagdrempelig en levendig

Beschutte route
Een belangrijke succesfactor is dat het gebouw zo is ontworpen dat je ook zonder aanleiding kunt komen aanwaaien. Het is een ontmoetingsplek voor de buurt zonder direct het stigma te creëren dat als je het gebouw bezoekt, ‘er iets met je aan de hand is’. Bezoekers die wat meer privacy willen, kunnen kiezen voor een beschutte route in plaats van via de brasserie. De mix van mensen die komen met een doel en mensen die komen voor de gezelligheid maakt de plek laagdrempelig en levendig.

Kernspelers in kaart
Bij de doorontwikkeling van MFC De Roef zijn inwoners en professionals intensief betrokken. Dit proces werd begeleid door bureau WIJKR8CHT. Een tip van architect en conceptontwikkelaar Melvin Kaersenhout: “We stelden aan iedereen de vraag: ‘met wie moeten we echt eens praten?’ Op basis daarvan hebben we zes inwoners geïnterviewd. Daarbij hebben we steeds afgesloten met de vraag: ‘Wie moeten we écht nog spreken?’ Op een gegeven moment hoor je steeds dezelfde namen. Zo krijg je de kernspelers in de wijk in kaart.”

Lees meer over MFC De Roef en diverse andere inspirerende praktijkvoorbeelden uit heel Nederland in de online ideeënbundel ‘Beproefde formules, gedurfde experimenten’ die begin juli verschijnt. Bezoek voor het laatste nieuws ook de themapagina landelijke akkoorden.
 


MFC De Roef (foto: studioMAEK)