Nieuwsbericht

Modelovereenkomst regionale inkoop Welzijn op Recept beschikbaar

28 april 2023 | 1 minuut lezen

Hoe kunnen gemeenten en zorgverzekeraars Welzijn op Recept implementeren en financieren? Om hen hierbij te ondersteunen, hebben Movisie en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept een modelovereenkomst Regionale inkoop Welzijn op Recept ontwikkeld, in samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars, de VNG en Zorgverzekeraars Nederland. De modelovereenkomst voorziet gemeenten van een concreet kwaliteitskader voor inkoop. Partijen die in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) op regionaal niveau afspraken willen maken, kunnen de tekst van de modelovereenkomst gebruiken en op maat aanpassen.

Volgende stap in verbinden zorg en sociaal werk
De modelovereenkomst betekent een volgende stap in de implementatie van Welzijn op Recept en het verbinden van zorg en sociaal werk. Voor zorgverzekeraars en gemeenten wordt het gemakkelijker om afspraken te maken over inkoop en governance. Welzijn op Recept wordt al in meer dan 150 gemeenten uitgevoerd door één of meerdere huisartsen, en ook veel leden van Sociaal Werk Nederland zijn hierbij betrokken. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar sociaal werk. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak: vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals armoede en schulden, het overlijden van een geliefde, verlies van werk en/of eenzaamheid. Via Welzijn op Recept worden patiënten verwezen naar sociaal werk voor ondersteuning in hun dagelijks functioneren en om van daaruit (weer) deel te gaan nemen aan activiteiten in de wijk.

Lees meer op de themapagina Welzijn op Recept. De modelovereenkomst inclusief handreiking vind je op de website van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.