Publicaties

Protocol voor beroepspraktijkvorming (BPV-protocol)

31 maart 2011De beroepspraktijkvormingsperiode (bpv) is een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student en zorgt voor praktisch vaardige medewerkers in de toekomst. Daarom is het van...

Afspraken beroepspraktijkvorming MBO

17 juni 2009MKB-Nederland en VNO-NCW hebben op 10 juni 2009 harde afspraken gemaakt met het ministerie van OC&W, de MBO-Raad en COLO (een samenwerking van kenniscentra voor het beroeponderwijs...
Lid wordenContact