Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Publicaties

 

Protocol voor beroepspraktijkvorming (BPV-protocol)

31 maart 2011

De beroepspraktijkvormingsperiode (bpv) is een belangrijk onderdeel van de opleiding van de student en zorgt voor praktisch vaardige medewerkers in de toekomst. Daarom is het van...

-
1180

Afspraken beroepspraktijkvorming MBO

17 juni 2009

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben op 10 juni 2009 harde afspraken gemaakt met het ministerie van OC&W, de MBO-Raad en COLO (een samenwerking van kenniscentra voor het beroeponderwijs...

-
1001
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten