Themaoverzicht

Vakmanschap

Kwaliteit & Professionalisering

De rol van sociaal werkers verandert: van uitvoerend professionals naar frontmannen/vrouwen met een duidelijke rol voor bewoners en in de sociale basis van buurten, en die de organisatie representeren in samenwerkingsverbanden. Daarmee zijn ze het uithangbord én het kapitaal van sociaalwerkorganisaties. Hun vakmanschap is dus essentieel.

Sociaal Werk Nederland werkt samen met leden en partners (kennisinstituten, vakbonden, beroepsverenigingen, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad) aan basiscompetenties, vakkennis en de voortdurende verbetering van de basisopleidingen en bij- en nascholing.
We maken ons sterk voor regionale samenwerking met opleidingen en beroepspraktijkvorming.

Mijlpaal in maart 2018: het (beroeps)Register Sociaal Werk, het Beroepscompetentieprofiel Sociaal Werker en de Beroepscode, ontwikkeld ism het werkveld (BPSW (voorheen NVMW).), voor structurele borging van de beroepsontwikkeling. Zie ook de website Sociaal Werk Versterkt.

Blogoverzicht

Beleid maken: dagbesteding voor hoogopgeleiden?

Waarom een landelijke professionaliseringsimpuls nodig is in tijden van decentralisatie en Burger Centraal

1573
Marije van der Meij

It's OK that I'm not OK

It’s OK that I’m not OK

3350

Commissaris van de Koning saai?

Commissaris van de Koningin, herstel, Koning? Daarbij krijg ik al snel beelden van een regenteske bestuurder die vooral recepties bezoekt, lintjes doorknipt, stoffige provincievergaderingen...

2356

Kwaliteitslabel Sociaal Werk ‘op maat’

We zijn nu ruim een half jaar verder na de introductie van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Mooi om te zien dat zoveel organisaties er mee aan de slag zijn, zich oriënteren en stappen zetten. De...

3160

Zomerstages Sociaal Werk voor Kamerleden van start!

Sociaal Werk Nederland heeft een traditie in het organiseren van Zomerstages voor Kamerleden. Nu voor het eerst in samen met kennisinstituut Movisie. Er is veel belangstelling: 15 Kamerleden!

2814

Registreren is vooruitzien

Vorige week moest ik voor een kleine ingreep naar de tandarts. Je weet het nooit zeker, maar ik neem aan dat hij is ingeschreven in een beroepsregister. Je wilt natuurlijk niet...

2929

Ondertussen aan de keukentafel

Een van onze leden trok aan de bel: er wordt gezaagd aan de poten van de keukentafel. Of liever gezegd: de oplossingen die daar worden gedacht kunnen niet altijd door de gerechtelijke beugel.

3240

Roeping, gezag en het IKEA principe

Dubbeloratie Evelien Tonkens en Margot Trappenburg. Impressie van Marcel Mathijssen, MOgroep.

7154

De kracht van MBO-ers in het jongerenwerk bij DOCK in Rotterdam

Pas was ik samen met een collega van MOVISIE op bezoek bij DOCK Feijenoord in Rotterdam. Aanleiding was het volgende. MOVISIE heeft in opdracht van de partners van het Actieprogramma...

2629

Brainstorm met FCB over branchestandaarden vakvolwassenheid

Onze branche investeert veel in professionalisering. Zo zijn meer dan 100 organisaties met subsidie van FCB aan de slag gegaan met hun plan voor leren en ontwikkeling van professionals. De...

1694
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten