Nieuwsbericht

Kamerdebat WOZO: bevorder samenwerking medisch en sociaal

24 maart 2023 | 2 minuten lezen

Op donderdag 23 maart jl. debatteerde de Tweede Kamer over de woon- en zorgplannen voor ouderen. Uiteraard werd er veel gesproken over het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het programma Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO). Hoe kan de beoogde beweging ‘naar de voorkant’ en de samenwerking tussen zorg en sociaal domein verder vorm krijgen?

Volgens kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) zou de zorg voor ouderen gebaseerd moeten zijn op "altijd sociaal en medisch waar noodzakelijk". Waarbij die visie moet worden doorvertaald naar de juiste randvoorwaarden. “Investeer veel meer in het sociale domein, in de brede zin van het woord. Zorg voor leefbare wijken voor ouderen en voor sociale activiteiten. Maak gebruik van mensen die willen helpen, zoals de grote groep vitale ouderen in Nederland. Zorg voor sociale wijkklinieken en medische wijkklinieken die dag en nacht ouderen kunnen opvangen. Onderbouw mooie woorden met acties en geld." Volgens het kamerlid zijn veel zorgprofessionals gefrustreerd dat ze nauwelijks ruimte hebben om samen te werken met het sociaal domein, omdat dit niet wordt gefinancierd. Zij worden betaald voor medische verrichtingen, niet voor het overleg. Ellemeet’s oproep om meer te investeren en financiering te ontschotten kreeg bijval van o.a. kamerleden Harry Bevers (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).

Onderbouw mooie woorden met acties en geld

In het tweede deel van het debat kreeg minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) de gelegenheid om te reageren. Zij verwees naar het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) dat gemeenten extra financiële middelen biedt voor concrete plannen om de sociale basis te versterken en mantelzorg en respijtzorg te ondersteunen. De minister erkent dat samenwerking tussen de domeinen noodzakelijk is om de ondersteuning en zorg te kunnen bieden die ouderen willen en nodig hebben en geeft aan dat hiervoor een wetsvoorstel in voorbereiding is. Meer informatie hierover volgt in het tweede kwartaal van staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS). Verder geeft de minister aan te werken aan een visie op de eerstelijnszorg waarin ook de verbinding en samenwerking met het sociaal domein wordt uitgewerkt, inclusief een stimuleringsprogramma. Vanuit het WOZO-programma wordt de implementatie van de handreiking Kwetsbare ouderen gesteund, waarbij ook Sociaal Werk Nederland is betrokken. Over ontschotting van de financiering deed de minister nog geen concrete toezeggingen, buiten dat dit onderdeel uitmaakt van IZA en dat het belang wordt onderkend.

Op woensdag 12 april a.s. organiseert het ministerie van VWS een conferentie over WOZO. Zij zoeken vooral input over burgerparticipatie en het aanjagen van het maatschappelijk debat. Meld je hier aan  

Lees ook de blog van Truus van Tiggelen: Goed ouder worden doen we samenBeeld: Nick Karvounis via Unsplash