Nieuwsbericht

Schouders Eronder organiseert Leernetwerk Gezondheid & Schulden

14 december 2021 | 2 minuten lezen

Schouders Eronder ontwikkelde dit leernetwerk om aan de slag te gaan met de relatie tussen gezondheid en schulden, de impact van financiële problemen op de gezondheid en de impact van gezondheidsproblemen op financiën.

Als schuldhulpverlener heb je vaak een goed beeld van de financiële situatie van een klant, maar ben je soms minder op de hoogte van wat er speelt qua gezondheid. Andersom ben je als sociaal werker in de functie van maatschappelijk werker of hulpverlener goed op de hoogte van wat voor begeleiding je klant nodig heeft, maar heb je niet altijd het hele financiële plaatje in beeld.

Leernetwerk gezondheid en schulden gaat in januari 2022 van start
Het leernetwerk bestaat uit zes (online) bijeenkomsten van 2 uur en wordt begeleid door Anne Vreeman en Karien Damen. Zij zijn beiden experts in de Schouders Eronder methode

Anne Vreeman, projectleider Leernetwerken: "We starten een leernetwerk dat interessant kan zijn voor jou, als jij in je werk te maken hebt met klanten met financiële problemen; als sociaal werker, maatschappelijk werker, schuldhulpverlener of als sociaal raadslid. Je neemt samen met maximaal 12 andere (uitvoerende) professionals deel aan het leernetwerk."

Vreeman: "Deze methode daagt je uit om anders te kijken naar de relatie tussen gezondheid en schulden en de mogelijkheden om dit aan te pakken. Zowel in je eigen organisatie, als in de keten. Om jou te helpen een antwoord te vinden op dit vraagstuk, zetten we experts in vanuit onder andere Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) en de Hogeschool Utrecht. Met elkaar komen we tot de kern van je vraagstuk en dragen we waar mogelijk ook meteen bij aan een oplossing. Thuis ga je met korte opdrachten zelf aan de slag."

Schouders Eronder wil in dit leernetwerk samen verder onderzoeken hoe de vraagstukken op het gebied van financiën en op het gebied van gezondheid integraal vanuit de keten aan kunnen worden gepakt.

Gedurende het traject kun je tijdens dit leernetwerk vanuit je organisatie aan de slag met je eigen vraagstuk binnen het thema gezondheid en schulden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De impact van financiële problemen op de drempel om naar de (tand)arts te gaan;
  • De relatie tussen financiële problemen en gezondheid (mentaal en fysiek); 
  • In hoeverre schuldhulpverlening toegankelijk is voor klanten met gezondheidsproblemen.

Mocht je andere ideeën hebben maar je twijfelt nog, dan horen we heel graag wat er in jouw werk speelt.
Dit leernetwerk is interessant voor professionals die in hun werk te maken hebben met mensen die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid (mentaal/fysiek). Wil je hier meer over weten en leren hoe je hier effectief mee om kan gaan? Werk je bijvoorbeeld binnen de schuldhulpverlening, binnen een wijkteam, binnen het sociaal werk of een andere maatschappelijke organisatie zoals een beschermingsbewindkantoor?

Voor meer informatie: zie de website van Schouders Eronder hier. 
Aanmelden kan via het aanmeldformulier hier.

Schouders Eronder is een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG