Themaoverzicht

Sociaal raadsliedenwerk srw

Werkvelden sociaal werk

De samenleving wordt nog steeds complexer. Tegelijkertijd verwacht de overheid van de burger meer zelfredzaamheid en meer kennis van allerlei regelingen en voorzieningen. Ondertussen groeit de groep van kwetsbare mensen die van die regelingen en voorzieningen afhankelijk zijn. Zij zijn vaak aangewezen op een minimaal inkomen en zijn daarvoor bovendien afhankelijk van verschillende bronnen, met ieder hun eigen regels en voorwaarden. Sociaal raadslieden helpen deze burgers op een laagdrempelige manier met informatie, ondersteuning en gerichte adviezen. Hun werk is een onderdeel van het brede sociale werk, maar vraagt ook om specialistische sociaaljuridische kennis en vaardigheden.

Eric van der Burg
voorzitter LOSR

 

 

Nieuwsbericht

Hoge respons onderzoek samenwerken in de eerstelijns sociaaljuridische dienstverlening

Op 28 oktober 2019 geplaatst door

Ruim 1100 sociaal advocaten, sociaal raadslieden en medewerkers van het Juridisch Loket hebben gereageerd op een vragenlijst over hun onderlinge samenwerking. Het onderzoek werd gedaan in het kader van de landelijke pilot ‘Samenwerken in de eerstelijn’, waarvoor de NOvA het initiatief heeft genomen.

Een grote groep sociaal raadslieden, medewerkers juridisch loket en sociaal advocaten in diverse rechtsgebieden en arrondissementen heeft deelgenomen aan het onderzoek, waarin ze onder meer vragen hebben beantwoord over hun informatiebehoefte bij een doorverwijzing en of ze wel eens terugkoppeling geven aan de eerstelijn over specifieke gevallen. Eerstelijnsmedewerkers zijn onder meer bevraagd hoe vaak en wanneer ze doorverwijzen naar een advocaat en of ze een eigen netwerk van advocaten hebben. Aan alle deelnemers is gevraagd wat hun ideeën zijn voor het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Sneller passende oplossing voor rechtzoekende, redelijke vergoeding rechtsbijstandsverleners
De opvallend hoge respons is voor de stuurgroep van de pilot, bestaande uit NOvA, Raad voor Rechtsbijstand (RvR), Juridisch Loket (hJL), Sociaal Werk Nederland (SWN) en Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), het bewijs dat de rechtsbijstandsverleners heel erg betrokken zijn. De antwoorden worden gebruikt om de landelijke pilot verder vorm te geven. Het doel is de samenwerking tussen eerste- en tweedelijns rechtsbijstandverleners te verbeteren en daardoor rechtzoekenden sneller te helpen een passende oplossing te vinden, met een redelijke vergoeding voor de rechtsbijstandverleners.

Uitrol begin 2020
Naar verwachting worden de resultaten van het onderzoek voor het einde van dit jaar bekend. Begin 2020 willen NOvA, RvR, hJL, SWN en VSAN starten met de uitvoering van de pilot. Voor die tijd moet worden bepaald in welke arrondissementen en op welke rechtsgebieden de pilot zal draaien.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten