Nieuwsbericht

Offensief WijZijn tegen bezuinigingen sociaal werk

22 februari 2024 | 3 minuten lezen

De gemeente Bergen op Zoom wil bezuinigen op de sociale basis. Sociaalwerkorganisatie WijZijn luidt daarom de noodklok. Samen met wijkpartners en bewoners(platforms) hebben zij gisteren een brandbrief gestuurd naar gemeenteraad en college, en de lokale media gemobiliseerd. Mogelijk biedt hun aanpak ook voor jou aanknopingspunten, als dit speelt bij de gemeente(n) waar jouw organisatie actief is.

De Cao Sociaal Werk 2023-2025 brengt salarisstijgingen met zich mee die niet door elke gemeente adequaat worden gecompenseerd, bleek onlangs uit onderzoek van Bureau Bartels. Ook de gemeente Bergen op Zoom verhoogt de subsidie over 2023 en 2024 niet en zet bovendien een streep door de geplande extra inzet op het jongerenwerk en het Er-op-af-team. Volgens bestuurder Ad van Rijen van WijZijn staat de organisatie met de rug tegen de muur: “Het is door deze bezuinigingen geen vijf voor twaalf meer, maar half één. Het betekent een krimp van het sociaal werk over de volle breedte.”

Het is door deze bezuinigingen geen vijf voor twaalf meer, maar half één

Samen met bewoners en wijkpartners
WijZijn laat het er niet bij zitten en stuurde deze week een brandbrief naar de gemeenteraad, het college van B&W en de Adviesraad Sociaal Domein in Bergen op Zoom. De brief is mede ondertekend door bewonersplatforms en acht wijkpartners waaronder de ggz, thuiszorg, huisartsen en de woningcorporatie. Ook zij uiten hun bezorgdheid over de consequenties van bezuinigingen en pleiten voor het versterken van de sociale basis en een preventieve en integrale aanpak, in nauwe samenwerking met inwoners. Zoals ook is overeengekomen in het Regioplan West-Brabant West dat onlangs door alle partijen is ondertekend, ook door de gemeente Bergen op Zoom.

Offensief in lokale media
Parallel aan de brandbrief heeft WijZijn de lokale media gemobiliseerd. Zo verschenen in dagblad BN de Stem de artikelen 'Krimp op sociaal werk door bezuinigingen op WijZijn' (link of pdf) en 'Kwetsbare Bergenaren dupe van fikse bezuiniging welzijnswerk' (link of pdf). Ook was er een reportage te zien op Zuidwest TV en een interview op Omroep Brabant. Naast WijZijn geven ook bewoners en partners een toelichting in de media, zoals bestuurder Marc van der Steen van woningcorporatie Stadlander: “Als een huurder een forse betalingsachterstand heeft en zichzelf verwaarloost, dan schakelen wij WijZijn in voor hulp. Die zorg mag niet wegvallen, daar maak ik mij ernstig zorgen over.” De 21-jarige Amin merkt nu al de effecten van de bezuinigingen: “Ik moet soms een uur wachten totdat een jongerenwerker mij kan helpen. Ik ken ze al goed, dus ik vind dat niet zo erg. Maar voor sommigen kan dat uur te lang zijn. En als je nieuw bent kan zo’n wachttijd afschrikken.”

Ik moet soms een uur wachten totdat een jongerenwerker mij kan helpen

Landelijke steun
WijZijn bereidt meer acties voor, zoals een petitie die door bewoners kan worden getekend. Sociaal Werk Nederland steunt het offensief van WijZijn door een appel te doen op de gemeenteraad, het college en de Adviesraad Sociaal Domein in Bergen op Zoom om de bezuinigingsvoornemens niet uit te voeren en de tarieven alsnog volledig te indexeren. Directeur-bestuurder Lex Staal: “Zodat het sociaal werk in Bergen op Zoom kan blijven doen waarvoor het staat, namelijk werken aan de vitaliteit en veerkracht van bewoners en buurten.”

Lees ook het nieuwsbericht Onderzoek: sociaalwerkorganisaties in de overlevingsstand (31 januari 2024).

Neem voor meer informatie contact op met manager communicatie Niels Bartels.