Themaoverzicht

Ouderen & Mantelzorg

Werkvelden sociaal werk

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun eigen kracht. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Ze kunnen signalen van kwetsbaarheid vroeg signaleren. Ze zoeken en bieden individuele én collectieve oplossingen, en zijn creatief in het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners en zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet. De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak vergt investering in innovatie, reflexie en professionalisering.

Nieuwsbericht

Aantal ouderen onder verkeersdoden stijgt; help mee om dat tij te keren.

Op 21 oktober 2019 geplaatst door

Ouderen blijven steeds langer mobiel. Doordat ze langer actief blijven, maar bijvoorbeeld ook dankzij ‘nieuwe’ vervoermiddelen zoals de elektrische fiets en scootmobiel.
Wel blijkt dat oudere verkeersdeelnemers kwetsbaar zijn: 50% van alle verkeersdoden is ouder dan 60. Dat percentage stijgt zelfs, net als het aantal ouderen onder de ernstige verkeersgewonden.

Maatregelen mobiliteit
Veel gemeenten en provincies doen zelf al iets om de verkeersveiligheid voor oudere verkeersdeelnemers te verbeteren. Bijvoorbeeld met aanpassingen aan de infrastructuur of door veilige scootmobielen te verstrekken. Ouderen kunnen op deze manier langer mobiel blijven en aan het verkeer deelnemen. 
Investeren in cursussen voor ouderen is ook een mogelijkheid. Wat het effect daarvan is moet nog worden onderzocht.

Inventarisatie knelpunten mobiliteit ouderen
BeterOud wil graag helpen bij het in kaart brengen van de belangrijkste knelpunten rond veilige mobiliteit. Vandaar dit onderzoek naar de knelpunten dat wordt uitgevoerd door Vilans. Het gaat om twee vragenlijsten: de ene voor ouderen of mantelzorgers, de andere voor professionals. Beide kunnen online worden ingevuld. Een rapport met de uitkomsten wordt aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Help mee
Help mee met het in kaart brengen van knelpunten door de vragenlijsten te verspreiden. Het invullen ervan duurt ongeveer 10 minuten.

Bron: BeterOud
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten