Ouderen & Mantelzorg

De participatiesamenleving stimuleert dat mensen langer thuis blijven wonen en een beroep doen op hun netwerk. Sociaal werkers activeren, ondersteunen buurtbewoners en versterken zo hun veerkracht in de eigen buurt. In veel gemeenten worden keukentafelgesprekken gevoerd door sociaal werkers, al dan niet verbonden aan het wijk- of buurtteam. Ze kennen de sociale kaart en werken samen met de bewoners zelf, zorgpartijen, maatschappelijke organisaties en gemeenten aan een sterke sociale basis rond ouder worden en mantelzorg in de buurt.

Sociaal werkers signalen eenzaamheid, een ongezonde leefstijl of anderen vormne van van kwetsbaarheid in een vroeg stadium. Ze maken contact en bieden individuele én collectieve oplossingen. Ze zijn creatief en het slim combineren daarvan. Ze werken samen met bewoners aan een levendige buurt, organiseren ontmoeting en dagbesteding. Ze matchen bewoners en ze zoeken, trainen en coachen hen op vrijwillige inzet.

De transitie van begeleiding en dagbesteding (van AWBZ naar Wmo) vraagt van het sociaal werk en de sociaal werkers nieuwe manieren van werken. Het vak van sociaal werker vraagt investering door gemeenten en organisaties in innovatie, reflexie en professionalisering.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws van alle thema's

Nieuws |

Doe op 25 juni mee aan de Dag van de Levensvragen

Grijp deze dag aan om meer bekendheid te geven en samen te werken aan zingeving in de lokale gemeenschap.

Nieuws |

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’

De conferentie 'Een Nieuwe generatie ouderen langer thuis'
Delen en verbinden in uw eigen regio.

Nieuws |

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere...

Nieuws |

Dicht de kloof - 15 burgemeesters luiden noodklok achterstandswijken

Burgemeesters en maatschappelijke partners - waaronder Sociaal werk NederlaND - aan Tweede Kamer en nieuwe kabinet: ‘Geef...

Nieuws |

Zo bouw je aan een dementienetwerk

Handreiking vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar

Nieuws |

Campagne Fit Op Jouw Manier van start

Skateboardend naar werk of wandelen met de buurvrouw?

Nieuws |

Jaar van Vrijwillige inzet - campagneweek 7 - 13 juni - nieuwsbrief

Met oa toolkit, radiospotje en heel veel ander materiaal en ideeën!

Nieuws |

Videosessie: Waar kun je in ‘Tussenland’ terecht met zingevingsvragen? / 20 mei 2021

Wie niet meer kan genezen, komt in een overgangsgebied tussen leven en dood. ‘Tussenland’ noemt Jannie Oskam dit.

Nieuws |

Jouw hulp gevraagd: korte vragenlijst Kenniscentrum Sport & Bewegen over behoefte aan kennis en ondersteuning

Om te onderzoeken of en zo ja welke behoefte er is aan (extra) kennis en ondersteuning op dit vlak organiseert het Kenniscentrum...

Nieuws |

 Uitnodiging voor de online bijeenkomst ‘Samen in voor mantelzorg’

21 juni, 15.00 tot 16.30 uur - belang van samenwerking met andere beroepskrachten voor goede ondersteuning van mantelzorgers -...

ContactLid worden