Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie

Laatste nieuws

Nieuws |

Kamerbrief over taakopdracht Sport en bewegen in de buurt

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde taakopdracht voor de ex ante evaluatie op de voorgenomen...

Nieuws |

Gratis: Uitvoeringsautoriteit Werkatelier Jeugd: Voorkomen is beter dan genezen!

Voorkomen dat jongeren niet (nog verder) in de problemen raken. Inspiratie, concrete oplossingen, werkplezier!

Nieuws |

Stijging jeugdhulpgebruik vraagt om extra inzet op preventie

Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut over forse stijging. 'We moeten voorkomen dat kinderen jeugdhulp...

Nieuws |

Bijeenkomst 'De financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang'

SWN, BK en BMK nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst over de financiële organisatie van de geharmoniseerde...

Nieuws |

Bijeenkomst ‘Jongeren naar de arbeidsmarkt: Doen wat werkt’

Wil jij ook meer zicht krijgen op werkzame elementen van de projecten? Kom dan naar de gratis bijeenkomsten op 8, 13 of 14 juni.

Nieuws |

Meld je nu aan voor studiereis naar Hamburg!

17-19 september 2018 organiseert SWN een studiereis over peuterwerk in het sociaal domein naar Hamburg! U kunt zich aanmelden tot...

Nieuws |

Subsidie voor taaltrajecten

Organisaties hebben nog tot 30 juni 2018 om subsidie aan te vragen voor taaltrajecten die de taalvaardigheid van laaggeletterde...

Nieuws |

Dag van de gezonde kinderopvang

Landelijk congres van Kinderopvang Totaal; 15 juni in Doorn, voor managers en pedagogische medewerkers

Nieuws |

Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van jongerenwerkers anno 2017

Wat is de rol van jongerenwerkers anno 2017 ten opzichte van 2009?

Nieuws |

Arnhems peuterwerk al vijftig jaar springlevend

De Stichting Peutercentra Arnhem (SPA) viert vijftigjarig bestaan jaar met vrolijk mini-symposium en illustratief filmpje over...