Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Bijeenkomst 'De financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang'

Stephanie Gross
7 mei 2018 | 1 minuut lezen

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang  nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst over de financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang.

De Wet harmonisatie is op 1 januari 2018 ingegaan. In bijna alle gemeenten in Nederland is nieuw beleid voor de peuteropvang ontwikkeld en zijn peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geharmoniseerd, zowel wat kwaliteit als financiering betreft. Gemeenten hebben keuzes gemaakt met betrekking tot de financiering, bijvoorbeeld over aanbesteden, inkoop of subsidiering. Ook is in het gemeentelijk beleid bepaald wie de kosten van de kinderopvang betaalt, of daar een 'plus' op zit en welke bijdrage ouders betalen.
Tijd om ervaringen te delen en te kijken of het nog beter kan!

Het programma
Ed Buitenhek schetst een beeld van de verschillende manieren waarop gemeenten in Nederland vorm geven aan het geharmoniseerde peuterbeleid. Hij geeft u daarbij een inkijkje in de achterliggende redenen en licht de consequenties van de verschillende keuzes toe.

Vervolgens vertellen enkele deelnemers hoe het peuterbeleid in hun gemeente is vormgegeven. Hierna gaat u aan de hand van een aantal thema’s met elkaar in gesprek over de verschillende modellen en de voor- en nadelen ervan.  Er is volop ruimte uw eigen praktijkervaringen in te brengen.

Ook als de harmonisatie in uw gemeente nog niet gerealiseerd is, biedt deze bijeenkomst veel informatie waar u uw voordeel mee kunt doen.

Voor wie
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor staf en management van organisaties die peuteropvang aanbieden binnen hun kinderdagverblijf/peuterspeelzaal. Ook beleidsmedewerkers van gemeenten zijn van harte welkom.

Datum
De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht op woensdag 20 juni van 14.00-16.30 uur.

Aanmelden
Deelname aan een regiobijeenkomst is gratis. U hoeft geen lid te zijn van Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang of Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

U kunt zich aanmelden via de evenementpagina