Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Kamerbrief over taakopdracht Sport en bewegen in de buurt

15 mei 2018 | 1 minuut lezen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde taakopdracht voor de ex ante evaluatie op de voorgenomen beleidswijziging over de Brede impuls combinatiefuncties, oftewel de buurtsportcoach (BSC). De evaluatie maakt onderdeel uit van de pilot Lerend evalueren.

Omdat de bestuurlijke afspraken van de BSC eind 2018 aflopen worden er nieuwe afspraken gemaakt met gemeenten voor 2019 en verder. Hierin worden ook nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van evalueren. De komende periode is het voorstel om meer kort cyclisch te evalueren, zodat lerend beleid (zowel op nationaal als op lokaal niveau) ontstaat. 

Hier vind je de Kamerbrief en hier de info mbt taakopdracht Lerend Evalueren.