Nieuwsbericht

Kamerbrief over taakopdracht Sport en bewegen in de buurt

15 mei 2018 | 1 minuut lezen

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde taakopdracht voor de ex ante evaluatie op de voorgenomen beleidswijziging over de Brede impuls combinatiefuncties, oftewel de buurtsportcoach (BSC). De evaluatie maakt onderdeel uit van de pilot Lerend evalueren.

Omdat de bestuurlijke afspraken van de BSC eind 2018 aflopen worden er nieuwe afspraken gemaakt met gemeenten voor 2019 en verder. Hierin worden ook nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van evalueren. De komende periode is het voorstel om meer kort cyclisch te evalueren, zodat lerend beleid (zowel op nationaal als op lokaal niveau) ontstaat. 

Hier vind je de Kamerbrief en hier de info mbt taakopdracht Lerend Evalueren.