Nieuwsbericht

Gratis: Uitvoeringsautoriteit Werkatelier Jeugd: Voorkomen is beter dan genezen!

11 mei 2018 | 2 minuten lezen

Iedere hulpverlener zal beamen dat het ontzettend belangrijk is om ervoor te zorgen dat jongeren niet (nog verder) in de problemen raken en vervreemd raken van de maatschappij. Jij als professional zet je vaak met hart en ziel in om jongeren te helpen met de ingewikkelde vraagstukken waar ze tegenaan lopen.

Aan de andere kant weten jongeren zelf vaak prima wat ze nodig hebben om verder te komen. Maar hoe kom je daar achter als hulpverlener? En blijf je met hen in gesprek terwijl jongeren vaak al veel teleurstellingen voor de kiezen hebben gehad en daardoor de hulpverlening niet meer vertrouwen? En hoe kom je tot die gedeelde besluitvorming waarbij ook ouders een belangrijke stem en rol hebben?

Spreker: Aziz Akhath van Wazzap
Door 7 jaar ervaring als pedagogisch medewerker binnen een jeugdgevangenis weet Aziz Akhath van heel dichtbij hoe jongeren de aansluiting met de maatschappij verliezen. Aziz gaat op bevlogen en inspirerende wijze in gesprek over zijn werkwijze. ‘Met een kind dat nu wordt geboren, werk je misschien wel over 12 jaar’, aldus Aziz, maar hoe voorkom je dat? Hoe blijf je in gesprek? Jongeren hebben een rolmodel nodig dat hen redt uit moeilijke situaties. Vanuit de praktijk vertelt hij over hoe hij dit als professional aanpakt. Zijn motto: ‘Er is meer mogelijk dan je denkt’.

Opzet van de dag
Door het inbrengen van eigen casussen en ruimte voor intervisie met collega’s uit het veld gaan we actief aan de slag aan de werktafels. De onderwerpen bepalen we samen! De werktafels worden professioneel begeleid door gespreksleiders en een dagvoorzitter die zorgen dat jij vol inspiratie en met concrete oplossingen je volgende werkdag weer aan de slag kan.

Wat is een werkatelier?
Een Werkatelier is een bijzondere werkvorm waarin onder druk ideeën, oplossingen en innovaties aangedragen worden op basis van concrete vraagstellingen.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die met jongeren werkt en werkzaam is bij een gemeente of maatschappelijke organisatie. We geven bewijzen van deelname af voor die deelnemers die hun register hiermee bij willen werken.

Datum en locatie
Dinsdag 5 juni 2018, De Lik te Utrecht.
De bijeenkomst is van 9.30 uur tot 14.30 uur, inclusief lunch.
Deze inspirerende locatie was vroeger een gevangenis en is sinds 2014 een vergaderlocatie.

Kosten
Deelname is gratis. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en jij je op tijd afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-) per gemist dagdeel. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van het werkatelier.

Meld je aan
Meld je aan en neem vooral je directe collega’s uit jouw eigen organisatie en ketenpartners mee en vergeet ook de geïnteresseerde cliënt niet die misschien aan wil schuiven.
Wil je meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met May Louise Yalcin van het A+O fonds Gemeenten (070-7630027) of stuur een email naar uitvoeringsautoriteit@aeno.nl.

De Uitvoeringsautoriteit is een programma van het A+O fonds Gemeenten en komt tot stand in samenwerking met de volgende partners:  FCB, Ingrado, Leger des Heils, Movisie, Sociaal Werk Nederland, SVG en MEE NL.