Jeugd en opgroeien

Voor jongeren in kwetsbare situaties geldt eigenlijk maar één credo: houd ze erbij. Zorg dat ze verbinding houden met onze samenleving. Zorg dat hun afkomst niet de kweekvijver wordt voor ondermijning. Met als uitgangspunt een sterke sociale aanwezigheid in de wijk, is dat precies wat kinder- en jongerenwerkers doen. Ze staan dicht bij hen en kunnen ze inspireren, ondersteunen, begeleiden en helpen om een kansrijke toekomst op te bouwen. Het zijn positieve rolmodellen, die direct aanspreekbaar zijn en aandacht geven. Op dit moment zijn er veel te weinig kinder- en jongerenwerkers in Nederland, vinden wij. Zonde, want uit onderzoek blijkt dat elke euro die je daarin investeert, 1,6 euro oplevert. Kinder- en jongerenwerk moet onderdeel zijn van het sociaal werk in elke gemeente. Alleen zo voorkomen we zwaardere zorg, uitval en criminaliteit. En zorgen we dat meer jongeren hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Uitnodiging: Rondetafelgesprekken ‘Kleine peuterspeelzalen en de harmonisatie’

Stephanie Gross
16 mei 2018 | 1 minuut lezen

Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderdagverblijven. Een aantal kleine peuterspeelzalen zijn hierdoor voor grote uitdagingen komen te staan. Sociaal Werk Nederland en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) gaan hierover graag met u in gesprek met als doel om de positie van deze peuterspeelzalen te versterken. U kunt ons uitnodigen om ervaringen te delen en oplosisngen te vinden over: Hoe is de harmonisatie in uw gemeente en organisatie verlopen? Welke obstakels bent u tegengekomen of komt u nog tegen? En welke invloed heeft de harmonisatie op de ouders van uw peuterspeelzaal?

Op zoek naar knelpunten en oplossingen
Kleine peuterspeelzaalorganisaties, vaak eenpitters, hebben soms een aanbod van slechts enkele dagdelen. Vaak zijn de ouders bestuurder, oudercommissielid, werkgever, ondernemer en partner tegelijk. Hun positie willen we verhelderen.

We bieden aan om gezamenlijk te zoeken naar praktische oplossingen, bijvoorbeeld voor bezetting van groepen met weinig kinderen en de tweede beroepskracht of voor het organiseren van medezeggenschap. Ook kijken we naar de invloed van gemeentelijk beleid en wat dit betekent voor het behouden van kleine peuteropvang.

Voor wie?
Runt u een kleine (voormalig) peuterspeelzaal? Dan nodigen we u van harte uit voor een rondetafelgesprek over uw ervaringen met de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Ook uw contactpersonen in de eigen regio, bijvoorbeeld van de gemeente, zijn van harte welkom.

U kunt zich aanmelden als u uw ervaringen en signalen met ons wilt delen door contact op te nemen via boink@boink.info.

Wet harmonisatie
De omvorming van peuterspeelzalen tot kinderdagverblijven is geregeld in de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Voormalige peuterspeelzalen moeten hiermee (gaan) voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven. Ook hebben sommige ouders hierdoor recht op kinderopvangtoeslag.

Samenvatting
Wat
: rondetafelgesprekken, uitwisseling van ervaringen met de harmonisatie.
Voor wie: houders, ouders, oudercommissies en (ouder)besturen van kleine peuterspeelzalen en gemeenten.
Waar & wanneer: in overleg, Sociaal Werk Nederland en BOinK komen naar u toe.
Contact: boink@boink.info