Nieuwsbericht

Gemeente Amsterdam investeert 7,5 miljoen in jongerenwerk

24 juli 2023 | 2 minuten lezen

Het stadsbestuur van Amsterdam steekt de komende jaren 7,5 miljoen euro extra in jongerenwerk. Dat moet ervoor zorgen dat minder jongeren in de criminaliteit belanden. Het geld gaat vooral naar wijken waar de problemen het grootst zijn, zo maakt het college van B en W afgelopen donderdag bekend. "Jongerenwerk is een vak en dit vakmanschap verdient erkenning", aldus wethouder Sofyan Mbarki.

Met drie actielijnen wordt de komende jaren in Amsterdam richting gegeven aan nieuw beleid: het versterken van het vakmanschap en de effectiviteit van jongerenwerk, voorkomen dat jongeren in handen vallen van criminele netwerken en snellere passende ondersteuning voor jongeren met verschillende problematiek door betere samenwerking. De maatregelen zijn nodig omdat een steeds grotere groep jongeren last heeft van mentale en fysieke problemen. Ook is er een groter wordende groep jongeren die al op jonge leeftijd ontvankelijk is voor criminaliteit. Door het jongerenwerk effectiever te organiseren en meer in te zetten op vakmanschap, kunnen meer jongeren worden bereikt.

Een duwtje in de juiste richting
Wethouder Sofyan Mbarki (Jongerenwerk) ziet dat de leefwereld van jongeren in de afgelopen jaren is veranderd. "We zien verharding op straat en toenemende mentale problemen onder jongeren. Het jongerenwerk kan een belangrijke rol spelen in de aanpak hiervan. Als jongerenwerkers het vertrouwen winnen van jongeren, kunnen zij echt het verschil maken in het leven van jongeren. Net als de leraar en de wijkagent. Want met een deel van de jongeren kan het over een paar jaar weer goed gaan, zij hebben soms laagdrempelig een duwtje in de juiste richting nodig. Jongerenwerk is een vak en dit vakmanschap verdient erkenning.” De wethouder maakt zich zorgen over de versnippering van het jongerenwerk in sommige delen van de stad: “Door de toename van bijvoorbeeld zzp’ers is het verloop hoog en wordt er geen duurzame relatie opgebouwd met jongeren in bepaalde wijken. We verliezen dan de connectie met deze jongeren en ze verdwijnen uit beeld. Een deel komt in de criminaliteit (of wordt hier slachtoffer van) of eindigt in een baan zonder veel mogelijkheden en toekomstperspectief. Daarom is het belangrijk dat jongerenwerkorganisaties beter gaan samenwerken om zo samen te kijken waar en hoe ze jongeren het beste kunnen helpen weerbaar en wendbaar te zijn in een veranderende maatschappij.”

Jongerenwerk is een vak en dit vakmanschap verdient erkenning

Amsterdamse Jongerenwerk Academie
Ook wordt de komende periode gewerkt aan het opzetten van een Amsterdamse Jongerenwerk Academie. Met een stedelijke Academie wordt expertise opgebouwd en gedeeld tussen collega’s binnen het jongerenwerk en partners zoals het onderwijs, Jongerenpunten, politie en straatcoaches. Het is de bedoeling dat zowel nieuwe als bestaande jongerenwerkers worden verbonden aan de Academie, om uiteindelijk stadsbreed jongerenwerkers in te kunnen zetten die met de tijd én met de jongeren meebewegen. Het komende jaar worden de plannen van de Academie verder uitgewerkt.

Stedelijk Team
De gemeente Amsterdam gaat ook experimenteren met de inzet van een stedelijk team. In zo’n team zitten jongerenwerkers die in staat zijn om jongeren met zwaardere problemen te ondersteunen. Ook kan dit team ingezet worden wanneer tijdelijk behoefte is aan meer jongerenwerkers om collega’s te ondersteunen. Dit kan specifieke expertise zijn of hulp bij acute onrust in een wijk, zoals rondom het WK afgelopen jaar. Deze jongerenwerkers worden in staat gesteld om samen met andere partners (vanuit zorg en veiligheid) te kunnen bepalen wat er nodig is om jongeren met (beginnend) crimineel gedrag te begeleiden. De komende periode wordt verder verkend hoe zo’n stedelijk team eruit moet zien, welke expertise nog meer nodig is en welke rol jongerenwerkers kunnen spelen.

Lees ook het persbericht van gemeente Amsterdam en de beleidsbrief Vakkundig Jongerenwerk. Een sterke basis voor Amsterdamse jongeren van 14 juli jl.

Lees hier meer over het recent gestarte project Drop In, met als doel de rol en bijdrage van jongerenwerk aan criminaliteitspreventie en ondermijning inzichtelijk te maken en te versterken.

Neem voor meer informatie contact op met senior adviseur Ernst Radius.