Blog

Jongerenwerk in the picture, nu doorpakken?!

16 augustus 2023 | 2 minuten lezen

Het vertrouwen onder jongeren in de overheid neemt af, in Rotterdam krijgen kinderen de opdracht om aanslagen te plegen en er zijn steeds meer steekwapenincidenten. De jeugd is de laatste tijd steeds vaker negatief in het nieuws. Telkens wordt het jongerenwerk genoemd, vaak met de oproep om meer te investeren om deze problemen te voorkomen. Op zich is het positief dat steeds meer gemeenten een rol voor het jongerenwerk zien. Maar laten we dat nu niet alleen afhankelijk maken van de actualiteit en het jongerenwerk zien als een magische pleister. Het vraagt om een structurele investering en een doordachte visie waarin aandacht is voor talentontwikkeling en gelijke kansen.

Gelukkig zijn er gemeenten die bereid zijn structureel te investeren in kinder- en jongerenwerk, zoals bleek tijdens een bijeenkomst in Deventer met onder andere wethouders uit Den Bosch, Deventer en Zwolle en experts op het gebied van kinder- en jongerenwerk. Zo zet Amsterdam 7 miljoen euro extra in voor het jongerenwerk. Uit de beleidsnotitie blijkt dat zij duidelijk kiezen voor inzet op talentontwikkeling voor de jongeren in kwetsbare wijken en gezinnen. Een gemeente als Leeuwarden heeft al in 2022 extra formatie ingezet voor het jongerenwerk en ook de kleine gemeente Druten overweegt meer jongerenwerk in te zetten.

Vanuit het Rijk worden vanuit het programma Preventie met Gezag 27 gemeenten extra ondersteund in de aanpak van jeugdcriminaliteit, waarin ook ruimte is voor extra inzet van het jongerenwerk. Vanuit de Preventie met Gezag middelen start Sociaal Werk Nederland met het 3-jarige project Drop In met het doel om de rol van het jongerenwerk in criminaliteitspreventie inzichtelijk te maken en te versterken. De potentie van het kinder- en jongerenwerk wordt dus steeds meer gezien.

Naast de rol van jongerenwerk in criminaliteitspreventie is er ook veel aandacht voor de rol van jongerenwerk in schuldenpreventie. Bijvoorbeeld vanuit ons project Nooit meer Skeer leren we hoe een serious game met de studenten van het MBO kan bijdragen om om met elkaar in gesprek te gaan over wat voor soort spender de jongere is. We zetten hier goed getrainde jongerenwerkers voor in, die contact maken met jongeren die risico lopen om financiële problemen te krijgen.

We zitten niet stil om het belang van het kinder- en jongerenwerk onder de aandacht te brengen. Dat doen we de komende periode ook op congressen. Kom naar de landelijke Voor de jeugd dag op 11 september, waar we samen met een jongerenwerker uit Sarajevo bespreken hoe zij bijvoorbeeld de wapenproblematiek in Bosnië en Herzegovina aanpakken. Op onze landelijke dag van het kinder- en jongerenwerk op 28 september in Zwolle kun je nog meer zien van de waarde van dit sociaal werk. Met mooie voorbeelden uit Zwolle zelf, van Travers, en diverse workshops uit het land.

Meer weten? Klik hier door: