Publicatie

Preventieve werking sociaal werk dempt personeelstekorten

9 februari 2021 | 1 minuut lezen

Preventieve aanpak sociaal werk werkt!
ABF heeft in opdracht van VWS in het kader van onderzoeksprogramma AZW een prognosemodelontwikkeld om tekorten op de arbeidsmarkt te ramen. Hierin is aangetoond dat sociaal werkers een belangrijke schakel zijn in de oplossing om tekorten in de zorg aan te pakken. Dit blijkt uit het substitutiescenario dat ABF heeft doorgerekend waar onder meer is gekeken naar de kansen van een brede uitrol van preventie vanuit de benadering van positieve gezondheid. Door inzet van sociaal werkers worden verbindingen tussen mensen gelegd waardoor eenzaamheid afneemt en het welzijn en de gezondheid van mensen verbeteren, waardoor het beroep op de zorg afneemt.

In het substitutiescenario zien we dat (onder andere) de inzet van meer sociaal werkers leidt tot een minder groot personeelstekort in de zorg. Naast de preventieve aanpak van sociaal werkers is preventie en het zo licht als mogelijk organiseren van zorg, een kansrijke oplossing voor de hele sector. Verdere extramuralisering, substitutie van de 2e naar de 1e lijnszorg, ambulantiseringdragen allemaal bij aan een meer effectieve verdeling van werk.

Eerder concludeerde AEFal na het onderzoeken van andere landen en sectoren dat substitutie en preventie het meest effectief zijn om arbeidsmarkttekorten in de sector zorg en welzijn op te lossen. Deze prognoses van onderzoeksbureau ABF zijn een bevestiging van deze conclusie.

1 document toegevoegd