Nieuwsoverzicht

Laatste nieuws

Nieuws |

Bijzondere Leerstoel Sociaal Werk bewijst haar meerwaarde

Sinds juli 2014 werken Prof. dr. René Schalk en Prof. dr. Tine Van Regenmortel hard aan de verwetenschappelijking van sociaal werk in...

Nieuws |

Kamerbrief over taakopdracht Sport en bewegen in de buurt

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de toegezegde taakopdracht voor de ex ante evaluatie op de voorgenomen...

Nieuws |

Huiselijk geweld? Bel lotgenoten op 0800 – 3200032 of 0800 – MYVOICE

Nieuwe telefoonlijn Hear my Voice verlaagt met luisterend oor de drempel om de eerste stap naar hulp te zetten.

Nieuws |

Ombudsman: hokjesdenken blijft hindernis voor burgers

Ombudsman komt met rapport Zorgen voor burger. Zijn belangrijkste aanbeveling: werk integraal en multidisciplinair, en verwijs...

Nieuws |

Gratis: Uitvoeringsautoriteit Werkatelier Jeugd: Voorkomen is beter dan genezen!

Voorkomen dat jongeren niet (nog verder) in de problemen raken. Inspiratie, concrete oplossingen, werkplezier!

Nieuws |

Stijging jeugdhulpgebruik vraagt om extra inzet op preventie

Tom van Yperen, expert bij het Nederlands Jeugdinstituut over forse stijging. 'We moeten voorkomen dat kinderen jeugdhulp...

Nieuws |

Factsheet RIVM Preventie ouderen: tijd ontbreekt voor maatwerk

In de meeste gemeenten zijn er activiteiten voor thuiswonende ouderen aan om gezond oud worden en zelfstandig functioneren te bevorderen. Dit...

Nieuws |

Onderzoek RIVM naar samenwerking in vroegsignalering ouderen

Onlangs heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een onderzoek afgerond naar de samenwerking in vroegsignalering van...

Nieuws |

Bijeenkomst 'De financiële organisatie van de geharmoniseerde peuteropvang'

SWN, BK en BMK nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst over de financiële organisatie van de geharmoniseerde...

Nieuws |

Lef en vertrouwen: Divosa Voorjaarcongres 2018

Gaat het ons lukken om te veranderen van systemen centraal naar mensen centraal? Van regels naar vertrouwen?