Nieuwsbericht

Coronamaatregelen en sociaal werk - 13 oktober 2020

14 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Het kabinet heeft op dinsdag 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn om te zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Het zijn ingrijpende maatregelen die ook consequenties hebben voor het sociaal werk. Hieronder volgen de meest relevante.

Update horeca en dagbesteding; en mbt jongerenwerk en groepen: zie hier.

Horeca
Alle horecagelegenheden sluiten vanaf vanavond (14 oktober) 22.00 uur hun deuren.
Locaties met een horecafunctie, zoals ook buurthuizen sluiten alleen de eet- en drinkgelegenheden binnen de locatie.

Mondkapjes en jeugd
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes.
Dit geldt ook voor algemene ruimtes zoals receptie-, loop- wachtruimten van sociaalwerklocaties. Er zijn aparte richtlijnen voor dagopvang en maatschappelijke opvang, zie rijksoverheid.nl.

Groepen

  • In binnenruimtes (niet in de thuissituatie) waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30.
  • Buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens.

Deze maatregelen roepen vragen en mogelijke interpretatieverschillen op. Bijvoorbeeld: wat betekent dit voor het jongerenwerk? Mag je dan binnen met 30 man, maar buiten max 4? Sociaal Werk Nederland treedt hierover in contact met de rijksoverheid en houdt u op de hoogte.

Sporten

  • Maximaal 4 personen mogen buiten samen sporten.
  • Voor binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
  • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden en zij mogen met grotere groepen sporten.

Tip: het is duidelijk geworden dat met name statushouders, migranten en mensen die laaggeletterd zijn lang niet alle informatie goed meekrijgen. Informeer de buurt....
Pharos werkt aan de vertaling van de nieuwe maatregelen in 12 talen. Zie hun website hier. 

Meld uw vragen en oplossingen aan info@sociaalwerk.nl.

Onze leden in kaart