Nieuwsbericht

Energiecompensatie gemeenten: argumenten en modelbrief

7 december 2022 | 3 minuten lezen

Onlangs werd bekend dat de rijksoverheid vanaf voorjaar 2023 structureel extra middelen beschikbaar stelt voor gemeenten en provincies om maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor de hoge (energie)kosten, zie ook dit nieuwsbericht. Het gaat jaarlijks om ongeveer 300 miljoen euro voor de periode 2023-2025, waarna dit bedrag voor 2026-2027 naar verwachting oploopt tot circa 400 miljoen euro. Om te zorgen dat deze middelen ook terecht komen bij sociaalwerkorganisaties, is het goed om tijdig bij gemeenten en/of provincie aan de bel te trekken. We bieden hiervoor argumentatie en een modelbrief.

Argumenten voor financiële steun
Minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) noemde zelf buurt- en dorpshuizen als mogelijke bestemming van de extra middelen. Maar het staat gemeenten en provincies vrij om straks zelf te bepalen aan welke publieke en maatschappelijke voorzieningen zij dit geld besteden. En er zijn veel kapers op de kust. Het is dus zaak om op tijd en overtuigend aan te tonen dat energiecompensatie vooral ook ten goede moet komen aan warme ontmoetingsplekken in wijken en buurten.

Hierbij vind je enkele argumenten om dit verzoek te onderbouwen:

 • Juist nu zijn ontmoetingsplekken voor mensen in hun eigen wijk, buurt of dorp van onschatbare waarde.
  Zie ook het succes van de ‘warme kamers’-campagne van het Leger des Heils. We bieden zo een alternatief aan alle mensen die door de torenhoge kosten thuis de kachel niet meer aan durven zetten. Veel wijkbewoners die gebruik maken van buurtaccomodaties doen dat om juist in deze tijd niet eenzaam te zijn, willen actief blijven of zijn anderszins kwetsbaar.
 • Buurt-, dorpshuizen en wijkcentra vervullen een spilfunctie in lokale gemeenschappen.
  Het zijn laagdrempelige voorzieningen waar mensen elkaar ontmoeten en ondersteuning en hulp vinden op allerlei gebieden. Vaak zijn er jongerenwerkers, krijgen statushouders er taalles, is er ondersteuning van sociaal raadslieden, worden er betekenisvolle activiteiten georganiseerd en zetten mensen de eerste stappen terug naar (vrijwilligers)werk.
 • De financiële nood is hoog en acuut.
  Deze wijkvoorzieningen zijn vaak verouderd en slecht geïsoleerd. We krijgen signalen van leden die zich geconfronteerd zien met een verdubbeling van de stookkosten, of erger. De meeste sociaalwerkorganisaties hebben niet de financiële reserves om dit op te vangen.
 • Zonder steun sluiten de deuren.
  We kunnen deze extra kosten niet zomaar doorrekenen aan bezoekers; het moet vooral uit de eigen middelen komen van sociaalwerkorganisaties. Zonder tegemoetkoming in de kosten is het onvermijdelijk dat buurthuizen deze winter hun deuren sluiten of hun openingstijden fors terugschroeven.
 • Wacht niet tot voorjaar 2023.
  De extra middelen van de rijksoverheid zijn nu al heel hard nodig om de (energie)rekeningen te kunnen betalen. Veel gemeenten bieden daarom nu al steun, zoals Gouda, Harderwijk, Nijmegen en Terneuzen.
   

Modelbrief voor gemeenten
In de bijlage hieronder vind je een Word-bestand dat als basis kan dienen voor een brief of e-mail naar jouw contactpersoon bij de gemeente om hierover in gesprek te komen. Kijk ook welke mogelijkheden de provincie biedt en of daar eventueel fondsen zijn om een beroep op te doen. Pas de brief vooral aan aan de specifieke situatie van jouw organisatie en benadruk de urgentie door bijvoorbeeld inzage te geven in de stijging van de energiekosten en het aantal mensen dat gebruik maakt van je dienstverlening (en hiervan verstoken dreigt te raken als de deuren zouden sluiten).

Neem in geval van vragen contact op met senior adviseur Marcel Mathijssen via e-mail of tel. (06) 2925 9413.

Bekijk ook onze eerdere nieuwsberichten
300 miljoen rijkssteun voor compensatie (energie)kosten (23-11), Eerste gemeenten komen met compensatie hoge energieprijzen (9-11), Maatschappelijke ‘kleinverbruikers’ vallen onder prijsplafond energie (27-10) en ‘Compensatie of niet, buurthuizen blijven open’ (19-10).