Nieuwsbericht

(Samen)leven is meer dan overleven

7 mei 2020 | 1 minuut lezen

Kwetsbare mensen lijden onder de crisismaatregelen. Het is tijd om ‘intelligent van het slot af te gaan’, stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Voorzitter Jet Bussemaker: ‘Ons advies is niet dat we nu massaal naar de Ikea gaan, maar dat we ruimte krijgen om lokaal, in de instellingen, gezamenlijk te besluiten hoe we verder gaan.’ (Bron: Zorg en Welzijn, 5 mei 2020)

Op 12 mei heeft de RVS ook de tweede peiling 'In het Oog van de Storm' uitgestuurd. Als u een bijdrage wilt leveren of de resultaten van de eerste peiling wilt zien, zie hier.

Het maatschappelijke gezondheidsrisico van het coronavirus heeft tot verregaande maatregelen geleid. Maatregelen met als doel om kwetsbare mensen te beschermen, IC-capaciteit niet te overvragen en professionals in de zorg niet te overspoelen. Maatregelen in een crisis, die diep op onze samenleving ingrijpen.

Samen zoeken we nu langzaam een weg uit de crisissituatie. Politici en beleidsmakers in het groot, burgers in het klein. De onzekerheid daarbij is groot. We krijgen elke dag bericht van het RIVM over – inmiddels gelukkig dalende – aantallen besmettingen, ziekenhuisopnames, IC-bedden en sterfgevallen. Maar wat weten we over de prijs van uitgestelde zorg en over de economische en mentale schade die de crisis aanricht? Onze samenleving is aan het veranderen, maar niemand weet precies hoe dat ‘anders’ er straks uit gaat zien.

In dit advies vraagt de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) – aan de hand van vier thema’s - aandacht voor dat wat in de crisissituatie onderbelicht blijft. Voor de vele sociale- en gezondheidsproblemen waar mensen door de crisis mee kampen. Bestaande problemen die door de crisis verscherpt zijn; nieuwe risico’s én kansen die door de crisis ontstaan. Het benoemen hiervan doen we niet alleen om bij te dragen aan damage control op korte termijn. Het verbreden van de blik op de crisis kan politiek en beleid ook helpen om in de komende tijd verdere keuzes te maken.
U vindt het rapport hier. 
Jet Bussemaker in Buitenhof: terugkijken kan hier. 
En hier meer reacties naar aanleiding van de publiciteit rond dit rapport.