Raad van Advies

Raad van Advies

Het bestuur van Sociaal Werk Nederland heeft een Raad van Advies benoemd, die bestaat uit een aantal stakeholders en opinieleiders met visie op en betrokkenheid bij het sociaal werk. De Raad van Advies komt tweemaal per jaar bijeen met bestuur en directie om te spreken over zaken die van belang zijn voor ons werkveld, en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Belangrijkste doelen zijn:

 • Gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, zodat ons beleid aansluit bij de ontwikkelingen in de politiek, bestuur en wetenschap.
 • Versterken van de organisatie en activiteiten van de vereniging.
 • Transparantie en legitimatie; doordat we in verbinding met ons netwerk opereren.

Leden Raad van Advies

 • Guusje Dolsma
  • Plaatsvervangend directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW en MKB Nederland
 • Pieter Hilhorst
  • Publicist, Raadslid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren.
 • Jantine Kriens
  • Voormalig directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • Mariska Kromhout
  •  Senior wetenschappelijk medewerker onderzoeksprogramma ‘Participatie, Talentontwikkeling en Kansengelijkheid’ van het Sociaal Cultureel Planbureau
 • Esmah Lahlah
  • Wethouder in Tilburg, portefeuille Beidsparticipatie, bestaanszekerheid, integrale aanpak asiel en integratie
 • Margot Trappenburg
  • Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek, Hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht

NB: De leden van de Raad van Advies nemen deel op persoonlijke titel.