Raad van Advies

Raad van Advies

Het bestuur van Sociaal Werk Nederland heeft een Raad van Advies benoemd, bestaande uit een aantal stakeholders en opinieleiders met visie op en betrokkenheid bij het sociaal werk. De Raad komt twee maal per jaar bijeen met bestuur en directie om te spreken over zaken die van belang zijn in ons werkveld, en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Belangrijkste doelen met de Raad van Advies zijn:

 • Gebruik maken van de kennis, expertise en ervaring van deskundigen, zodat ons beleid aansluit bij de ontwikkelingen in de politiek, bestuur en wetenschap.
 • Versterken van de organisatie en activiteiten van de vereniging
 • Transparantie en legitimatie; doordat we in verbinding met ons netwerk opereren.

Leden Raad van Advies

 • Guusje Dolsma
  • Plaatsvervangend directeur Sociale Zaken at VNO-NCW en MKB NL
 • Pieter Hilhorst
  • Publicist, Raadslid Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren.
 • Jantine Kriens
  • Voormalig directeur van de VNG, Lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • Mariska Kromhout
  • Programmaleider Lokaal sociaal domein SCP
 • Esmah Lahlah
  • Wethouder in Tilburg, port. Beidsparticipatie, bestaanszekerheid, integrale aanpak asiel en integratie
 • Margot Trappenburg
  • Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek, Hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht

Nb.  De leden van de Raad nemen deel op persoonlijke titel