Nieuwsbericht

Sociaal werk toegevoegd aan lijst cruciale beroepen

18 maart 2020 | 3 minuten lezen

Sommige ouders en verzorgenden kunnen de komende tijd op hun "eigen" school of opvang gebruikmaken van de kinderopvang, zodat zij kunnen blijven werken. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook als je onmisbaar bent voor een van de cruciale beroepsgroepen kun je een beroep doen op de kinderopvang.

Cruciale beroepen en recht op kinderopvang
Op 18 maart is sociaal werk toegevoegd aan lijst van cruciale beroepen. De lijst bestaat uit cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiend te houden. Werknemers werkzaam in die cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de kinderopvang en opvang op school. Het is niet noodzakelijk dat béíde ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Geldt dit dan voor alle werknemers in die sector, of in dat beroep?
Nee. Alleen voor beroepsgroepen en professionals die in de omstandigheden van het coronavirus vragen om continue bezetting. Dat wil zeggen: je kunt ook een beroep doen op kinderopvang als mensen met deze cruciale beroepen zonder jou hun werk niet goed kunnen doen; denk aan planners, administratie, HR-medewerkers, portiers et cetera. Je moet dan zelf die afweging maken: in hoeverre kan het primaire proces doorgaan als jij je werkzaamheden niet verricht? Werknemers in ondersteunende diensten kunnen hier dus minder snel een beroep op doen dan werknemers in het primaire proces.

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiend te houden. Ouders die daartoe behoren kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.

Welke beroepen vallen onder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
Het gaat om professionals in de volgende beroepen:

 • Veilig Thuismedewerkers
 • Jeugdbeschermingsmedewerkers
 • Jeugdhulp medewerkers
 • Sociaal werkers [dat geldt dus voor alle rollen: ouderenwerkers, jongerenwerkers, gezinswerkers, opbouwwerkers enz.] 
 • Opvangmedewerkers in de maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen, vrouwenopvang en opvang slachtoffers mensenhandel
 • Wijk- en jeugdteammedewerkers
 • Medewerkers in de dagbesteding
 • Thuiszorgmedewerkers en huishoudelijke hulpen

Ook 'cruciaal' zijn mensen die bijvoorbeeld werken op deze terreinen:

 • Kinderopvang.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente) zoals het uitbetalen van uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Aanvraagformulier voor opvang cruciale beroepen
Met branchepartijen is een voorbeeldformulier gemaakt dat ouders die nog niet eerder gebruiktmaakten van kinderopvang gemakkelijk kunnen invullen. Het formulier is akkoord bevonden door VNG en de GGD-GHOR.
Lees het online bericht en download het formulier.

Cruciale beroepen; gaat het om één of om beide ouders?
Moeten beide ouders werken in een ‘cruciale beroepsgroep’ om gebruik te kunnen maken van de kinderopvang? Nee, dit is geen harde eis.
Lees online het hele antwoord

Conceptbrief voor ouders
BK en BOinK stelden een ‘conceptbrief voor ouders’ op waarin zij hen oproepen zich geen zorgen te maken over de kosten voor kinderopvang. Zie de bijlage bij dit artikel!

Cruciale beroepen: realisatie van opvang door gemeenten
De VNG heeft op haar website advies gepubliceerd aan gemeenten over de realisatie van opvang. Dit naar aanleiding van het verzoek van het kabinet aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om noodopvang te realiseren voor kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of in vitale processen. Veelgestelde vragen over opvang voor kinderopvanginstellingen vind je hier.