Jaarplannen & jaarverslagen

Jaarplannen en jaarverslagen

Elk jaar maakt Sociaal Werk Nederland een jaarplan voor het komende kalenderjaar en een jaarverslag van het afgelopen kalenderjaar. In het jaarplan staan de ambities voor het komend jaar. Deze ambities staat per thema uitgewerkt.

In het jaarverslag beschrijven we per thema de resultaten van het afgelopen jaar. Onderdeel van het jaarverslag is ook de jaarrekening en een populair jaarverslag.

Lid wordenContact