Statuten en reglementen

Statuten en Reglementen

Zoals elke vereniging heeft Sociaal Werk Nederland statuten en reglementen. In de statuten zijn onder andere de doelstellingen en regels rond het lidmaatschap opgenomen. De laatste aanpassing aan de statuten dateert uit 2021.

Verenigingsreglement
In aanvulling op de statuten heeft Sociaal Werk Nederland ook een verenigingsreglement. Hierin zijn onder andere regels over het bestuur, ledenraadplegingen en rechten en plichten van leden opgenomen.

Contributie en stemrecht
Leden van Sociaal Werk Nederland betalen een contributiebijdrage voor het lidmaatschap en de
dienstverlening op basis van de loonsom van de werknemers die werken onder de CAO Sociaal Werk in een voorgaand jaar. Bekijk het document contributie en stemrecht om te zien welke contributie hoort bij welke loonsom en welk effect dat heeft op het stemrecht.