Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat u voor een lange periode lid blijft, maar mocht u het lidmaatschap toch willen beëindigen, dan kan dat op de volgende wijze:

  • Schriftelijk door het versturen van een aangetekende brief
  • De opzegtermijn is zes maanden; dit betekent dat de aangetekende brief vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar in het bezit moet zijn van Sociaal Werk Nederland.
  • De opzegging gaat in met ingang van de eerste dag van het volgende kalenderjaar.

De voorwaarden voor beëindiging van het lidmaatschap zijn terug te lezen in de statuten (art. 5).

Lid wordenContact