Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat u voor een lange periode lid blijft, maar mocht u het lidmaatschap toch willen beëindigen, dan kan dat op de volgende wijze:

  • Schriftelijk door het versturen van een aangetekende brief
  • De opzegtermijn is zes maanden; dit betekent dat de aangetekende brief vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar in het bezit moet zijn van Sociaal Werk Nederland.
  • De opzegging gaat in met ingang van de eerste dag van het volgende kalenderjaar.

De voorwaarden voor beëindiging van het lidmaatschap zijn terug te lezen in de statuten (art. 5).