Nieuwsbericht

De inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen loont!

23 maart 2021 | 1 minuut lezen

Sterk uit Armoede deed Impactonderzoek onder opgeleide ervaringsdeskundigen (in generatiearmoede en sociale uitsluiting) en hun werkgevers. 

Het onderzoek leverde een Maatschappelijke Kosten-Baten analyse (MKBA) op die aantoont dat de inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen loont! De inzet levert €1 aan kosten en €3 aan maatschappelijke baten op. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksinstituut Alexander Impact uit Groningen.

Het volledige rapport is op te vragen via info@sterkuitarmoede.nl of zie de bijlage.
Meer over inzet ervaringsdeskundigen: zie hoe Tinten dat doet. 
Meer over aanpak Intergenerationele armoede: zie Uit de Duivelskring hier. 
Meer MKBA's over de meerwaarde van sociaal werk: zie de meta-analyse Sociaal Werk. 

 

Lid wordenContact