Nieuwsbericht

Najaarsfestival THUIS op 17 oktober in Apeldoorn

9 juli 2024 | 1 minuut lezen

Op 17 oktober vindt het najaarsfestival THUIS plaats, bedoeld voor iedereen die een thuis probeert te realiseren voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Het festival staat in het teken van informeren, inspireren en reflecteren. Het thema THUIS gaat over de drie programma’s: Eerst een Thuis (Aanpak Dakloosheid), Beschermd Thuis én Een Thuis voor iedereen (Huisvesting Aandachtsgroepen). Deelname is kosteloos.

We laten ons graag inspireren door mooie voorbeelden die al van de grond zijn gekomen en hoe we de huisvesting en ondersteuning nog beter kunnen maken. We kijken naar innovatieve woningbouw, goede samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, welzijns- en zorgaanbieders, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties. Ook onderzoeken we raakvlakken met andere programma’s.

Er is een rijk gevuld programma samengesteld met meer dan 50 workshops over verschillende onderwerpen, zoals huisvesting aandachtgroepen, it takes a village, sociale basis en mentale gezondheid, inclusie in de wijk, BUUR en Buurhuis, Wet versterking regie volkshuisvesting, jeugdzorg, van school naar duuzaam werk en onderwijs.

Beleidsmedewerkers en bestuurders vanuit hierboven genoemde partijen zijn dus ook van harte welkom! Daarbij kijken we vanuit een breed perspectief, waarbij een THUIS het verbindende thema is. Aanmelden kan via de website www.najaarsfestivalthuis.nl

Meer weten? Neem contact op met Sezgin Yilgin via yilgin@sociaalwerk.nl