Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Geactualiseerd functieboek binnenkort beschikbaar

De afgelopen periode is door Sociaal Werk Nederland, samen met cao-partijen FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, hard gewerkt aan de...

Nieuws |

Lancering manifest jongerenwerk: Laat alle jongeren meedoen!

Op donderdag 28 september is tijdens de landelijke dag van het kinder- en jongerenwerk uit handen van Lex Staal, bestuurder Sociaal Werk...

Nieuws |

Structurele oplossing in zicht voor alleenverdienende huishoudens

In 2016 noemde de Nationale Ombudsman het al een knelpunt dat opgelost moest worden, rechters noemden het een buikpijndossier en de Landelijke...

Ideeënbundel Beproefde formules, gedurfde experimenten

Overal in het land vind je goede voorbeelden van sociaal werk, zorg, wonen en andere partijen die de handen ineen hebben geslagen. Die samen met bewoners initiatieven zijn gestart die bijdragen aan een sterke sociale basis en samenredzaamheid stimuleren, in de geest van landelijke akkoorden als IZA, GALA en WOZO. In deze online ideeënbundel vind je nuttige tips en zeventien inspirerende voorbeelden die navolging verdienen.

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

04 okt
Evenement

Webinar EĆ©nverdienersproblematiek

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) organiseert dit webinar.

De sprekers gaan in op de problematiek van huishoudens die maandelijks netto een inkomen op bijstandsniveau hebben, maar op jaarbasis een inkomen hebben dat bruto...

05 okt
Evenement

Schuldinfo Jaarcongres 2023

Tijdens het SchuldInfo Jaarcongres op 5 oktober a.s. in Apeldoorn komt een veelheid aan actuele onderwerpen aan bod, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date' bent. Met sprekers als...

05 okt
Evenement

Agenda van het Sociaal Werk 2023: het belang van vitale relaties

Spanningen tussen bevolkingsgroepen, kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan of moeizame ervaringen met ambtenaren… relaties tussen mensen zijn vaak problematisch. Vitale relaties zijn de 'core business' van sociaal werkers. Via relaties...

11 okt
Evenement

Event #Samenbloeien

Wat kun je verwachten?


Voorbeelden van samenwerking Halt en jongerenwerk
Bijzondere sprekers, waaronder Stijn Sieckelink en Sander Schaepman
Voorbeelden van innovatieve projecten
Voor medewerkers van Halt, jongerenwerkers, OOV'ers en...

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken