Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Save the date: 5 juli a.s. extra ALV cao over onderhandelaarsakkoord

Noteer alvast in je agenda! Zoals bekend zijn de leden van de onderhandelingsdelegatie in gesprek met de vakbonden over een nieuwe cao Sociaal...

Nieuws |

Brandbrief kabinet: waarborg bestaanszekerheid voor iedereen

Nederland staat in de top vijf van rijkste landen ter wereld. Toch komt een steeds grotere groep mensen ernstig in de financiële problemen....

Nieuws |

Oproep met Valente en de Nederlandse ggz: leefbaarheid is méér dan veiligheid

Het beleid van minister Hugo de Jonge voor leefbare wijken is te eenzijdig gericht op woningbouw en veiligheid. Dat stellen Sociaal Werk...

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

07 jun
Evenement

Webinar nieuw pensioenstelstel

Samen met de collega’s van Jeugdzorg Nederland, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en met bijdrage van PGGM/PFZW organiseren we op woensdag 7 juni a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur...

07 jun
Evenement

Webinar over 'het nieuwe pensioenstelstel'

Samen met Jeugdzorg Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en in samenwerking met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), organiseren we een webinar voor bestuurders en directeuren over het...

13 jun
Evenement

Conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Dit is ook de visie van het kabinet, onder meer verwoord in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen...

21 sep
Evenement

Introductiebijeenkomst Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Tientallen leden zijn inmiddels gecertificeerd, anderen zijn onderweg. En u? Wilt u ook starten, maar weet u niet goed hoe? Of heeft u meer informatie nodig om een besluit te kunnen nemen? Sociaal Werk Nederland organiseert een introductiesessie...

Blog: Vitaal ouder worden… hoe doe je dat?

Hoe kunnen we meer bewustwording creëren over een vergrijzende samenleving? En het perspectief op ouder worden en de daarbij horende zorg en ondersteuning veranderen? Het is een terugkerend thema bij de uitwerking van het WOZO-programma, waar Truus van Tiggelen namens Sociaal Werk Nederland intensief bij betrokken is. In hoeverre speelt dit thema ook in jouw organisatie?

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken