Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Werkbezoek Eric van der Burg: sociaal werk en statushouders

Eric van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, bracht op woensdag 29 maart een werkbezoek aan sociaalwerkorganisatie Sociom...

Nieuws |

Peiling sociaal werk: balans menskracht en financiering blijft uitdaging

Wat zijn je verwachtingen en uitdagingen voor het komend jaar? Deze vraag stond centraal in de jaarlijkse arbeidsmarktpeiling in maart 2023...

Nieuws |

Minister Schouten bezoekt pilot 'Nooit meer skeer'

Op maandag 27 maart was minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) ter gelegenheid van de Week van het Geld bij...

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

03 apr
Evenement

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Eindhoven

Voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de...

04 apr
Evenement

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Leeuwarden

Voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken...

06 apr
Evenement

Roadshow ‘Zo doen we dat’ – Ede

Voor de regio’s Overijssel en Gelderland

Leefbare en vitale wijken vragen om een samenspel tussen wonen, zorg en welzijn. Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking? Namens de maatschappelijke coalitie leefbare en vitale wijken vanuit de...

06 apr
Evenement

Introductiebijeenkomst landelijk leernetwerk GGZ in de Wijk

De samenwerking tussen sociaal werk en GGZ biedt kansen voor wijkbewoners. Kijken wat de gemeenschap kan betekenen in het herstel, blijkt steeds weer helpend. Het Integraal Zorg Akkoord geeft deze ontwikkeling nog een extra impuls. Hoe kun je...

Blog: Goed ouder worden doen we samen

Truus van Tiggelen heeft bij Sociaal Werk Nederland de thema’s Vitaal ouder worden en Samenwerken in de wijk onder haar hoede. Haar ervaring in het jeugdveld komt hier goed van pas: “Laten we van het verleden leren, nu we opnieuw voor een grote transitie staan van zorg naar sociaal.”

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • Uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken