Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Laatste stand van zaken Welzijn op Recept

In dit nieuwsbericht schetsen we de laatste ontwikkelingen rond Welzijn op Recept (WoR). Welke prioriteiten hebben we gesteld met het kernteam...

Nieuws |

Stuurgroep Hervormingsagenda jeugd bezoekt krachtig samenspel in Utrecht

Vrijdagochtend 28 juni ontvingen Sociaal Werk Nederland en Utrechtse organisaties leden van de stuurgroep Hervormingsagenda Jeugd in...

Nieuws |

Thema 11e landelijke IKC-dag: het Kind als Bron

Op 20 september vindt de 11e landelijke IKC dag plaats, een dag vol inspiratie, informatie en ontmoeting. Thema van de dag is: het Kind als...

Blog: Laat de zorgakkoorden niet sterven in schoonheid

Twee derde van de sociaalwerkorganisaties geeft aan dat hun rol en betrokkenheid bij de uitvoering van akkoorden als IZA, GALA en WOZO sterk onder druk staat. Dit is een van de bevindingen uit het onderzoek 'Meer overleven dan innoveren' van Bureau Bartels naar de indexatie van Wmo-tarieven door gemeenten. Directeur-bestuurder Lex Staal over de noodzaak van reële bekostiging.

Onderzoek maatschappelijke opbrengsten sociaal werk

Investeringen in sociaal werk betalen zich dubbel en dwars terug. Dat is de slotsom van onderzoek van bureau Cigarbox in vier wijken in Nederland. Hieruit blijkt dat de investeringen laag zijn in verhouding tot de problematiek in de wijken, maar de opbrengsten zijn hoog. Of het nu gaat om het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen, psychosociale problematiek bij jongeren, het stimuleren van beweging of het vergroten van weerbaarheid. 

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

06 sep t/m: 13-12-2024
Evenement

Training 'Bestaanszekerheid op orde'

Hoe breng je de bestaanszekerheid van jouw klant op orde? 

Volg de training die wordt georganiseerd door de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR). In zes modules worden theorie en casuïstiek met elkaar gecombineerd. De...

20 sep
Evenement

IKC-dag 2024: Het kind als bron

Aandacht voor diversiteit en inclusie gaat over alles wat het kind in zich meedraagt en waardoor het is gevormd. Dit is niet altijd zichtbaar maar wel zeer bepalend voor hoe het kind de wereld ervaart want iedere achtergrond brengt zijn eigen...

25 sep
Evenement

Jaarcongres Sociaal Werk: Vuur van Verandering

Wil je meepraten, meedenken en meedoen aan de toekomst van het sociaal werk? Wil je leren van de best practices en inspiratie opdoen van collega's en experts? Kom dan naar het Jaarcongres Sociaal Werk: Vuur van verandering op woensdag 25...

26 sep
Evenement

Introductiesessie kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk 

Tientallen leden zijn inmiddels gecertificeerd, anderen zijn onderweg. En jij? 

Een goede start is de online introductiesessie. Speciaal voor als je nog niet zo goed weet hoe te beginnen met het behalen van het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal...

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken