Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Eerste reactie Sociaal Werk Nederland op coalitieakkoord

‘Hoop, lef en trots’ is de titel van het hoofdlijnenakkoord dat de PVV, VVD, NSC en BBB vannacht presenteerden. In 26 pagina's, een stuk...

Nieuws |

Goed idee om ouderen langer thuis te laten wonen? Vraag subsidie aan

Beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties waarmee ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat...

Nieuws |

Lex Staal: ‘We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen’

In vakblad Binnenlands Bestuur stond onlangs een interview met Farid Bouchlaghmi (‘Grassroots’ de oplossing in ‘probleemwijken’?)....

Blog: Laat de zorgakkoorden niet sterven in schoonheid

Twee derde van de sociaalwerkorganisaties geeft aan dat hun rol en betrokkenheid bij de uitvoering van akkoorden als IZA, GALA en WOZO sterk onder druk staat. Dit is een van de bevindingen uit het onderzoek 'Meer overleven dan innoveren' van Bureau Bartels naar de indexatie van Wmo-tarieven door gemeenten. Directeur-bestuurder Lex Staal over de noodzaak van reële bekostiging.

Onderzoek maatschappelijke opbrengsten sociaal werk

Investeringen in sociaal werk betalen zich dubbel en dwars terug. Dat is de slotsom van onderzoek van bureau Cigarbox in vier wijken in Nederland. Hieruit blijkt dat de investeringen laag zijn in verhouding tot de problematiek in de wijken, maar de opbrengsten zijn hoog. Of het nu gaat om het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen, psychosociale problematiek bij jongeren, het stimuleren van beweging of het vergroten van weerbaarheid. 

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

21 mei
Evenement

Verdiepingssessie beroepscode

Je kunt ze in de praktijk tegenkomen, dilemma's waar je zelf of samen met je collega's niet goed uitkomt. De Verdiepingsessie beroepscode kan helpen bij het maken van afwegingen bij dilemma's.

De beroepscode is namelijk geen verzameling...

22 mei
Evenement

Online kennissessie landelijke akkoorden - bestuurlijk

Sociaal Werk Nederland organiseert in mei en juni drie online kennissessies over de stand van zaken van de landelijke zorgakkoorden IZA en WOZO. Doel is om leden bij te praten over de laatste ontwikkelingen aan de landelijke beleidstafels, maar...

23 mei
Evenement

OPOF mei 2024

Het OPOF is een mooie gelegenheid om P&O- en HRM-collega’s uit de branche te ontmoeten. Bij deze bijeenkomsten staat centraal het uitwisselen van kennis en ervaringen over het arbeidsrecht, de cao, HRM-ontwikkelingen en de...

22 maa t/m: 14-06-2024
Evenement

Start training 'Bestaanszekerheid op orde' (reeks 1)

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om rond te kunnen komen? Ook voor een professional is het moeilijk om inzicht te krijgen in alle regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen. Hoe zorg je dat iemand krijgt...

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken