Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Brandbrief kabinet: waarborg bestaanszekerheid voor iedereen

Nederland staat in de top vijf van rijkste landen ter wereld. Toch komt een steeds grotere groep mensen ernstig in de financiële problemen....

Nieuws |

Oproep met Valente en de Nederlandse ggz: leefbaarheid is méér dan veiligheid

Het beleid van minister Hugo de Jonge voor leefbare wijken is te eenzijdig gericht op woningbouw en veiligheid. Dat stellen Sociaal Werk...

Nieuws |

RI&E: Arbeidsinspectie kán op bezoek komen

Binnenkort gaat de Nederlandse Arbeidsinspectie bij een groot aantal organisaties in de sector Zorg en Welzijn controleren op de aanwezigheid...

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

06 jun
Evenement

In 5 seconden je bedrijf weg – leer van een hacker hoe je dat voorkomt

Het zal je maar gebeuren: één verkeerde muisklik en je bedrijf zit op slot. Geen toegang meer tot de planning, financiële administratie en cliëntgegevens. Je systemen worden gegijzeld en je krijgt ze pas terug na het betalen van een forse som...

07 jun
Evenement

Webinar nieuw pensioenstelstel

Samen met de collega’s van Jeugdzorg Nederland, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en met bijdrage van PGGM/PFZW organiseren we op woensdag 7 juni a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur...

07 jun
Evenement

Webinar over 'het nieuwe pensioenstelstel'

Samen met Jeugdzorg Nederland, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en in samenwerking met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), organiseren we een webinar voor bestuurders en directeuren over het...

13 jun
Evenement

Conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Dit is ook de visie van het kabinet, onder meer verwoord in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen...

Blog: Vitaal ouder worden… hoe doe je dat?

Hoe kunnen we meer bewustwording creëren over een vergrijzende samenleving? En het perspectief op ouder worden en de daarbij horende zorg en ondersteuning veranderen? Het is een terugkerend thema bij de uitwerking van het WOZO-programma, waar Truus van Tiggelen namens Sociaal Werk Nederland intensief bij betrokken is. In hoeverre speelt dit thema ook in jouw organisatie?

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken