Veerkrachtige inwoners
in vitale wijken

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor het sociaal werk in Nederland. Met ruim 500 sociaalwerkorganisaties als lid vertegenwoordigen we ruim 80% van de branche. We scheppen de voorwaarden waaronder onze leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Zodat ze bijdragen aan veerkrachtige inwoners in vitale wijken.

Nieuws | Actualiteit

Nieuws |

Interessant programma bij de komende OPOF

Twee keer per jaar organiseert Sociaal Werk Nederland een bijeenkomst speciaal voor P&O en HR professionals. Tijdens deze bijeenkomsten staat...

Nieuws |

Handig: monitor Regiobeeld Psychische Problematiek

Het Regiobeeld Psychische Problematiek is nu beschikbaar. Deze monitor brengt landelijke en regionale informatie over sociale factoren en het...

Nieuws |

Financiële tegemoetkoming gemeenten in Voorjaarsnota

In de Voorjaarsnota 2024 presenteerde het demissionaire kabinet gisteren miljarden aan extra uitgaven. Zo worden gemeenten en provincies...

Blog: Laat de zorgakkoorden niet sterven in schoonheid

Twee derde van de sociaalwerkorganisaties geeft aan dat hun rol en betrokkenheid bij de uitvoering van akkoorden als IZA, GALA en WOZO sterk onder druk staat. Dit is een van de bevindingen uit het onderzoek 'Meer overleven dan innoveren' van Bureau Bartels naar de indexatie van Wmo-tarieven door gemeenten. Directeur-bestuurder Lex Staal over de noodzaak van reële bekostiging.

Onderzoek maatschappelijke opbrengsten sociaal werk

Investeringen in sociaal werk betalen zich dubbel en dwars terug. Dat is de slotsom van onderzoek van bureau Cigarbox in vier wijken in Nederland. Hieruit blijkt dat de investeringen laag zijn in verhouding tot de problematiek in de wijken, maar de opbrengsten zijn hoog. Of het nu gaat om het terugdringen van eenzaamheid onder ouderen, psychosociale problematiek bij jongeren, het stimuleren van beweging of het vergroten van weerbaarheid. 

Evenementen | Sociaal Werk Nederland

22 maa t/m: 14-06-2024
Evenement

Start training 'Bestaanszekerheid op orde' (reeks 1)

Heb jij in je werk te maken met mensen die hulp nodig hebben om rond te kunnen komen? Ook voor een professional is het moeilijk om inzicht te krijgen in alle regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen. Hoe zorg je dat iemand krijgt...

24 apr
Evenement

WOZO congres

Op woensdag 24 april 2024 vindt het WOZO-congres plaats in congrescentrum NBC te Nieuwegein, net als vorig jaar bedoeld voor professionals vanuit zorg en sociaal werk, vrijwilligers en experts van het ministerie en WOZO-partijen. Deelname is...

08 mei
Evenement

Online kennissessie landelijke akkoorden - bestuurlijk

Sociaal Werk Nederland organiseert in mei en juni drie online kennissessies over de stand van zaken van de landelijke zorgakkoorden IZA en WOZO. Doel is om leden bij te praten over de laatste ontwikkelingen aan de landelijke beleidstafels, maar...

16 mei
Evenement

Workshop invullen zelfevaluatie kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk

Vind je het lastig te starten met de zelfevaluatie? Volg dan deze workshop.

Certificerende instelling CIIO neemt deelnemers in deze workshop bij de hand, zodat je met een ingevulde zelfevaluatie naar huis gaat.

Voor

Medewerkers van...

Kaart | Zoek sociaal raadslieden

Wilt u informatie over financiële of juridische kwesties? Ga dan eens praten met een van de sociaal raadslieden in uw regio. Ze helpen u graag op weg bij het oplossen van problemen rond bijvoorbeeld:

  • uitkeringen
  • geldzaken of schulden
  • werk en wonen
  • belasting en kwijtschelding
  • onderwijskosten en financiering
  • familierecht
  • consumentenzaken en vreemdelingenzaken