Nieuwsbericht

Zingeving en levensvragen: festival, masterclasses en tips

23 augustus 2022 | 3 minuten lezen

Als sociaal werker of zorgverlener sta je dagelijks met mensen in contact. Aandacht voor zingeving is hier vaak - bewust of onbewust - onderdeel van. Je hebt oog voor wat waardevol is voor mensen en wat bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Zeker bij tegenslagen of ingrijpende veranderingen in het leven kunnen vragen rond zingeving aan de orde komen, maar hoe maak je die bespreekbaar? Op 30 september a.s. vindt er een interessant kennisfestival plaats waarin de laatste inzichten op dit terrein worden gedeeld vanuit wetenschappelijk onderzoek. In november zijn er bovendien drie gratis online masterclasses te volgen. We delen ook enkele praktische hulpmiddelen, artikelen en websites die je als sociaal werker kunnen helpen om goed in gesprek te gaan over levensvragen.

Kennisfestival Aandacht voor Betekenis
Op het kennisfestival Aandacht voor Betekenis op vrijdag 30 september a.s. in Ede staan vragen centraal als: hoe werk je goed samen met elkaar in de zorg voor zingeving? En hoe kun je de aandacht en begeleiding rondom zingeving verder verbeteren? Sociaal werkers, huisartsen, POH’s, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en verzorgenden krijgen er de meest actuele inzichten aangereikt vanuit onderzoek naar zorg voor zingeving in de (palliatieve) zorg en ondersteuning thuis. Het kennisfestival vormt de afsluiting van drie PLOEG-projecten (Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging) en zeven actieonderzoeken naar zorg voor zingeving in de thuissituatie. Met onder meer workshops over chronische stress bij armoede (met o.a. kaartenset ontwikkeld door Linking-Zin Rotterdam) en het actieonderzoek Zinsitief naar de wisselwerking tussen geestelijke verzorging en sociaal werk bij thuiswonende ouderen.

Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met de Kenniswerkplaats Zingeving. De toegangsprijs bedraagt €50. Kijk voor meer informatie en aanmelden op deze website.

Masterclasses over zingeving
In november 2022 organiseert Agora in samenwerking met ZonMw drie online masterclasses over zingeving die ook relevant zijn voor sociaal werk. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Het gaat om de volgende data en onderwerpen:

Kijk ook de eerdere masterclass terug over Zingeving in het sociaal domein (48 min.) die op 4 november 2021 is georganiseerd.

Meer lees- en kijktips

  • Een mooi voorbeeld van samenwerking rond zingeving door een geestelijk verzorger en een buurtcoach in de dagelijkse praktijk van een wijkcentrum is te zien in de video Zingeving in het sociaal domein – Praten over levensvragen (7 min.) van wmo radar.
  • GENERO heeft een wensenboekje gemaakt als hulpmiddel om in gesprek te komen over het levenseinde, ontwikkeld voor en door senioren. Je kunt het hier downloaden.
  • Op de website Pratenoverlevensvragen.nl zijn veel video’s, artikelen en handige instrumenten te vinden.
  • Verlies en rouw, iedereen krijgt ermee te maken. Als een geliefde overlijdt, maar bijvoorbeeld ook als een relatie op de klippen loopt. Lees het interview met senior docent sociaal werk, traumapsycholoog en rouwtherapeut Herman de Mönnink op de website van Movisie over ‘verlieskunde’ en de rol van sociaal werkers. De Mönnink spreekt erover op 6 oktober a.s. bij de Agenda van het Sociaal Werk 2022.
  • Hoe geef je zin aan het leven als je met pensioen bent? Kennisinstituut Leyden Academy beantwoordde deze vraag in deze video met op de website ook veel nuttige lees- en kijktips.
  • Op de website van Agora vind je meer informatie over het project Geestelijke Verzorging Thuis.
  • Op de website van de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging vind je ten slotte veel informatie over leernetwerken, werkgroepen en een handig kennisoverzicht.


Beeld: © Ministerie van VWS