Activiteit

De Agenda van het Sociaal Werk 2022

06 okt
Donderdag 6 oktober 2022
14:00 tot 17:30
Bijeenkomst
2 minuten lezen

Honderden professionals, wetenschappers en bestuurders bespreken elk jaar met elkaar wat op de agenda van het sociaal werk zou moeten staan. Op donderdagmiddag 6 oktober a.s. kun je meepraten over het thema ‘het belang van vertrouwde gezichten in het sociaal domein’. Vertrouwde gezichten vormen de steunpilaren in het sociaal domein, maar in de praktijk hebben we te maken met tijdelijkheid, wisseling en discontinuïteit. Frustrerend voor sociaal werkers en voor de bewoners voor wie zij werken. Wil je over dit probleem en over de oplossingen meepraten en meedenken? Meld je dan nu aan!

Lezing door Herman de Mönnink
Continuïteit in de organisatie van het sociaal domein is een voorwaarde voor methodische continuïteit. Herman de Mönnink gaat in zijn Marie Kamphuis Lezing in op methodisch werken, als een onmisbare bouwsteen voor solide sociaal werk. Hoe werk je als sociaal werker methodisch met mensen die gebukt gaan onder eenzaamheid, armoede, ziekte, scheiding, mishandeling, dakloosheid of een beperking? Wat heb je te bieden aan mensen in rouw, met een trauma of die gevlucht zijn? Als sociaal werker kun je veel hebben aan de methodische competenties vanuit de verlieskunde. Hoe maak je je die eigen? Wat is methodisch werken eigenlijk? Hoe kan je als sociaal werker resultaatgericht werken? Die vragen beantwoordt De Mönnink in zijn lezing. Als senior docent sociaal werk, trauma-psycholoog en rouwtherapeut is hij voor generaties studenten en sociaal werkers een inspirator voor methodisch werken, en voor het expliciteren en verantwoorden van het eigen handelen. Lees ook dit recente interview met De Mönnink: 'Train sociaal werkers in verlieskunde, zet ze in als stressdeskundigen'.

Het geheim van de lange relatie
Tijdelijkheid, wisselingen en discontinuïteit. Die begrippen lijken het sociaal beleid te domineren. Terwijl er juist behoefte is aan vertrouwdheid, aan vaste contacten, aan rust en aan zekerheid. Het is daarom tijd dat politiek en bestuur serieus werk maken van continuïteit. In beleid, in organisaties, in professionele relaties. Dat betogen Radboud Engbersen (Movisie), Thijs Jansen (Stichting Beroepseer) en Rienk Janssens (VNG) in het onlangs verschenen essay Het geheim van de lange relatie. Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein. Binnen veel gemeenten en wijken, stellen de auteurs, is het een komen en gaan van elkaar aflossende personen en organisaties. “Bewoners en cliënten zien de langstrekkende stoet van telkens nieuwe organisaties, sociaal professionals en hulpwerkers met lede ogen aan. Hun is niet de tijd gegund zich te binden.” Het essay biedt richting om op drie samenhangende niveaus de alom aanwezige discontinuïteit te doorbreken. Radboud Engbersen zal de prikkelende aftrap van De Agenda van het Sociaal Werk 2022 verzorgen.

Locatie
De Agenda van het Sociaal Werk 2022 vindt plaats in de Boothstraat Kerk (Zalen van Zeven) in hartje Utrecht en is ook via een livestream te volgen.

Programma
14.00-14.45 uur: Inloop met koffie, thee en informatiemarkt
14.45-16.30 uur: Plenair programma met Marie Kamphuis Lezing en panelgesprekken
16.30-17.30 uur: Netwerkborrel

Aanmelden
Je kunt je aanmelden op de website van Movisie, waarbij je kunt aangeven of je fysiek aanwezig wilt zijn of via de livestream. Toegang is gratis. Let op: het aantal plekken in de kerk is beperkt!

De Agenda van het Sociaal Werk 2022 wordt georganiseerd door Movisie in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Sociaal Werk werkt!, Werkplaatsen Sociaal Domein, Marie Kamphuis Stichting, Platform voor Sociale Vraagstukken en Platform voor Buurtontwikkeling Buurtwijs.

Locatie

Boothstraat 7
Utrecht