Publicatie

Het nieuwe Kwalificatiedossier Sociaal Werk

9 april 2024 | 1 minuut lezen

Het Kwalificatiedossier (KD) Sociaal Werk, de basis voor de mbo-opleiding, is vorig jaar vernieuwd en speelt nu nog beter in op wat gevraagd wordt in de praktijk van het sociaal werk. Studenten die per 1 augustus 2024 starten met de mbo-4 opleiding Sociaal Werker, worden volgens dit vernieuwde KD opgeleid. Het nieuwe kwalificatiedossier Sociaal Werk bevat de volgende tien werkprocessen:

  1. Onderzoekt de behoefte aan sociaal werk (B1-K1-W1)
  2. Kiest samen met mensen een aanpak voor ondersteuning (B1-K1-W2)
  3. Versterkt de sociale basis (B1-K1-W3)
  4. Biedt praktische ondersteuning bij dagelijks functioneren (B1-K1-W4)
  5. Zet een activiteit in om doel(en) te bereiken (B1-K1-W5)
  6. Komt op voor de rechten van mensen (B1-K1-W6)
  7. Evalueert de aanpak voor ondersteuning (B1-K2-W1)
  8. Voert het beleid uit (B1-K2-W1)
  9. Voert administratieve taken uit (B1-K2-W2)
  10. Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling (B1-K2-W3).

De codes achter de namen van de werkprocessen zijn de codes uit het kwalificatiedossier. Daarin vind je de verdere uitwerking van deze werkprocessen. Het hele kwalificatiedossier Sociaal werk is geactualiseerd. Twee werkprocessen zijn helemaal nieuw: ‘Versterkt de sociale basis’ en ‘Komt op voor de rechten van mensen’.

1 document toegevoegd