Nieuwsbericht

Wijkteams: VNG wil dat gemeenten investeren in preventie en outreachend werken

6 mei 2020 | 1 minuut lezen

Sociale wijkteams ondersteunen inwoners op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Laagdrempelig en in de eigen leefomgeving. Movisie voert regelmatig een landelijke peiling uit naar de werkwijze van de wijkteams en hun bijdrage aan de decentralisatie in het sociaal domein.

De peilingen (uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG) geven een beeld van wat er op dit terrein speelt en hoe gemeenten de decentralisatie hebben opgepakt en uitgevoerd. De resultaten van de vierde peiling zijn nu bekend. 

Eerdere peilingen
I
n veel gemeenten maakten sociale (wijk)teams een ontwikkeling door, bleek uit eerdere peilingen. Deze ontwikkeling begon met het invoeren van een passend model, vervolgens werden het sociaal wijkteam en alle bijbehorende vraagstukken geïmplementeerd.

Uitkomsten vierde peiling
Uit de vierde peiling blijkt nu dat er verdere afstemming plaatsvindt van de dienstverlening op de lokale behoeften van gemeenten en hun inwoners. Wijkteams blijken de afgelopen jaren onvoldoende toe te komen aan preventief werken en aan vroegsignalering. Ook de ontwikkeling van individueel aanbod naar collectieve voorzieningen wordt helaas nog te weinig ingezet.

Reactie VNG
Voor de komende jaren wil de VNG aan gemeenten vragen om zich nog meer toe te leggen op preventief en outreachend werken. Naast langer lopende trajecten door aanbieders van maatwerkvoorzieningen kan ook kortdurende ondersteuning door medewerkers van het wijkteam een bijdrage leveren aan de positieve ontwikkelingen en de transformatie van het sociaal domein.

Intensievere samenwerking
Een intensievere samenwerking binnen of tussen lokale teams heeft een positieve invloed op de verdere ontwikkeling van het gehele sociale domein. Er ontstaat verbinding tussen de verschillende leefgebieden waar inwoners in de loop van hun leven mee te maken krijgen.

Meer informatie