Sociale verbondenheid

Een beschaafde wereld is een sociale wereld, waarin we omkijken naar elkaar. We staan voor de uitdaging om de menselijke maat weer terug te brengen, om sociale verbondenheid opnieuw uit te vinden en vorm te geven: op kleine schaal, lokaal en digitaal. Sociale verbinding is een basiswaarde en een bestaansvoorwaarde voor de gezondheid van mensen. En dat betekent: vroegtijdige aandacht organiseren voor problemen in de buurt.

Pas gaan handelen vanuit zorg? Dat moet stoppen. Er is een omslag nodig, van cure naar care. Dat begint met het versterken van veerkracht. Preventief, gewoon in de buurt. Het sociaal domein niet langer als kostenpost beschouwen, maar als investeringskans. Van de huisartsen en Nederlandse GGZ tot politie, woningcorporaties en onderwijs: stuk voor stuk vragen ook zij om investering in ‘de voorkant’. Om de-medicalisering en sociale ondersteuning door versterking van het sociaal domein. Het moet nu echt gebeuren. Dat kan alleen door samen te werken. Als bewoners met elkaar, én met professionals. Voor een sterke sociale basis.

Meer informatie Minder informatie
Nieuwsbericht

Sociale psychiatrie in de wijk

28 april 2020 | 1 minuut lezen

Sociaal werker Norbert Wijnhofen werkt in de omgeving van Nijmegen. Als verbinder tussen bewoners die met psychiatrische problematiek en als zelfstandig in de wijken zijn komen wonen. Het is opnieuw uitvinden: hoe ondersteun je deze bewoners zo dat zowel zij als de buurt tot hun recht komen? 

Dat kan nog stukken beter. In de meeste buurten en gemeenten ontbreekt nog een samenhangende visie en aanpak. In dit artikel leggen Norbert en Alie uit wat zij zien, en hoe het beter moet. Vanuit de dagelijkse praktijk, én vanuit onderzoek.  

Norbert: "ik vind dat gemeenten zich moeten laten voeden, ook door sociaal werkers."Wat hem betreft: ana de bestuurs- en beleidstafels. Daar kan Norbert, die dagelijks bij zijn cliënten over de vloer komt voor hen het woord voeren en vertellen wat zij nodig hebben. (...) 'Ik doe dat vanuit iets dat we uit het oog verloren zijn: de sociale psychiatrie.' 

De ambulantisering van de GGZ heeft deze bewoners plompverloren uit de instelling in de wijken gedropt. Dat kan niet.  Lees het hele artikel hier.
Zie ook het pleidooi van Aedes en Sociaal Werk Nederland voor versterking van ondersteuning in wijken met sociale huurwoningen.