Nieuwsbericht

Sociale psychiatrie in de wijk

28 april 2020 | 1 minuut lezen

Sociaal werker Norbert Wijnhofen werkt in de omgeving van Nijmegen. Als verbinder tussen bewoners die met psychiatrische problematiek en als zelfstandig in de wijken zijn komen wonen. Het is opnieuw uitvinden: hoe ondersteun je deze bewoners zo dat zowel zij als de buurt tot hun recht komen? 

Dat kan nog stukken beter. In de meeste buurten en gemeenten ontbreekt nog een samenhangende visie en aanpak. In dit artikel leggen Norbert en Alie uit wat zij zien, en hoe het beter moet. Vanuit de dagelijkse praktijk, én vanuit onderzoek.  

Norbert: "ik vind dat gemeenten zich moeten laten voeden, ook door sociaal werkers."Wat hem betreft: ana de bestuurs- en beleidstafels. Daar kan Norbert, die dagelijks bij zijn cliënten over de vloer komt voor hen het woord voeren en vertellen wat zij nodig hebben. (...) 'Ik doe dat vanuit iets dat we uit het oog verloren zijn: de sociale psychiatrie.' 

De ambulantisering van de GGZ heeft deze bewoners plompverloren uit de instelling in de wijken gedropt. Dat kan niet.  Lees het hele artikel hier.
Zie ook het pleidooi van Aedes en Sociaal Werk Nederland voor versterking van ondersteuning in wijken met sociale huurwoningen.